مرور رده

آویزه ها

آویزه ها(9) / میلاد عظیمی

96ـ احسان‌ طبري‌ و نقد ادبي‌ دكتر ايرج‌ پارسي‌نژاد در ادامة‌ پژوهش‌هاي‌ سودمند خود به‌ مطالعه‌ در كارنامة‌ احسان‌…

آویزه ها (8) میلاد عظیمی

82 ـ يك‌ كتاب‌ خوب‌ ! كتاب‌ ارجمند  داستان‌ فارسي‌ و سرگذشت‌ مدرنيته‌ در ايران‌ مجموعه‌اي‌ است‌ از مقالات‌ و…

آویزه ها (6) / میلاد عظیمی

55 - كتابى سترگ‏ « فهرست اسناد بقعه شيخ صفى‏الدين اردبيلى» تأليف محقق جدى و توانا و دقيق‏النظر عمادالدين شيخ…

آويزه‌ها ( 5) ميلاد عظيمي

44 ـ اي‌ روشني‌ باغ‌ و بهاران‌ كه‌ تو بودي‌  1. با درگذشت‌ استاد شهيدي‌ فرهنگ‌ ايران‌ و اسلام‌ يكي‌ از خادمان‌…

آویزه ها(5) میلاد عظیمی

44 ـ اي‌ روشني‌ باغ‌ و بهاران‌ كه‌ تو بودي‌  1. با درگذشت‌ استاد شهيدي‌ فرهنگ‌ ايران‌ و اسلام‌ يكي‌ از خادمان‌…

آویزه ها(3)/ میلاد عظیمی

  27- علامه قزوينى و دستورخط فارسى مصوب فرهنگستان‏  رساله دستورخط فارسى مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسى را تورق…