یادگاری نوروزی از دکتر شهریار عدل

 

 

دارستان بم پاییز ۱۳۹۲ ـ عکس از لیلا فاضل
دارستان بم پاییز ۱۳۹۲ ـ عکس از لیلا فاضل

 

استاد عدل (۱۴ بهمن ۱۳۲۲ – ۳۱ خرداد ۱۳۹۴) هیچگاه غم فقدانش کهنه نمی‌شود، و یاد و خاطرۀ او در حوزۀ ایرانشناسی و باستانشناسی جایگاه رفیعی دارد.
شاید سالها باید بگذرد تا به اهمیت کارهای بزرگ او (که هرگز اهل مطرح کردنش نبود) پی ببریم.
صدای دلپذیر او را، که یادگاری است از دوستی که بین ما برقرار بود، می‌شنوید.

https://aparat.com/v/8rKFP