شب محیط بان

ششصد و چهارمین شب از شب‌های بخارا به بزرگداشت محیط‌بانان، حافظان طبیعت و محیط‌زیست این سرزمین اختصاص یافته است.…

نوروز

تَن صحّت، خاطر جمع، عمر دراز، روزی فراخ، گشایش کار، دشمنان پیاده، دوستان زیاده، رفعِ کُلِ بَلا « دعای…