با کامران فانی درباره آینده کتاب و کتاب خوانی

fani
دیدار و گفتگو با کامران فانی چهارمین نشست از مجموعه دیدار با استادان بود که صبح پنجشنبه 25 دی ماه 1393 در کتابفروشی آینده برگزار شد.
در این نشست دکتر سید مصطفی محقق داماد و دکتر داریوش شایگان و پروفسور کارلو چرتی از جمله حاضران بودند و کامران فانی در گپ و گفتی صمیمانه به پرسش‎ها پاسخ گفت.

کامران فانی ـ عکس از سارا رجب دوست
کامران فانی ـ عکس از سارا رجب دوست

اولین سئوال از کامران فانی طبیعتاٌ با کتاب و کتابخوانی مطرح شد و پرسیدند با توجه به دنیای اینترنت و مجازی و وجود کتاب‎ها در این دنیای مجازی و به صورت دیجیتال تهدیدی است برای کتاب و کتابخوانی و جای مطالعه کتاب را به شکلی که همیشه بوده خواهد گرفت؟
کامران فانی در پاسخ به این پرسش یادآور شد که اختراع خط پس از زبان مهم‎ترین کاری بود که انسان به آن دست زد. طبعاٌ خط میخی و خط تصویری اولین خط‎ها بود که نخستین بار در نینوا و به صورت گِل نبشته‎هایی کشف شد که لوحه‎هایی بود که در خمره‎ها گذاشته بودند و تعداد این گل نبشته‎‌‎ها اصلاٌ کم نبود ، تعدادشان زیاد بود به طوری که یک داستان کامل بر آنها حک شده بود ، داستان گیلگمش که به فارسی هم ترجمه شده. و همین گل نبشته‏ ها کتابخانه مشهور آشوربانی پال را تشکیل داد.