بخارای پاییزی از راه رسید

یکصد و پنجاه و هشتمین شماره بخارا با تصویری از استاد جلال‌الدین همایی بر روی جلد در ۵۴۴ صفحه منتشر شد و از صبح چهارشنبه بیست و دوم آذرماه ۱۴۰۲ در کتابفروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی در دسترس است.

نویسندگان این شماره:
محمدرضا شفیعی کدکنی ـ ژاله آموزگار ـ سیدمصطفی محقق داماد ـ حسن انوری ـ مهدخت معین ـ جلال خالقی مطلق ـ نصرالله پورجوادی ـ بهاالدّین خرّمشاهی ـ دکتر هوشنگ دولت‌آبادی ـ رضا رضازاده لنگرودی ـ علی قیصری ـ حسن میرعابدینی ـ مجید سلیمانی ـ سعید پورعظیمی ـ عبدالحسین آذرنگ ـ رسول رئیس‌جعفری ـ ناصرالدین پروین ـ محمود درگاهی ـ سایه اقتصادی‌نیا ـ هاشم رجب‌زاده ـ بهمن زبردست ـ نیکلا گرجستانی ـ میثم محمدی ـ حمیدرضا قلیچ‌خانی ـ سعید رضوانی ـ مسعود عرفانیان ـ مصطفی حسینی ـ شهرزاد قانونی ـ عمادالدّین شیخ‌الحکمایی ـ مهدی قائمی ـ لیلا کرمی ـ صدف محسنی ـ نرگس محرابیان ـ سارا بهبهانی ـ دنیا شریف ـ ترانه مسکوب ـ شقایق دلشاد ـ سهیلا ایمان‌خواه ـ شهاب دهباشی ـ ابوذر ابراهیمی ترکمان ـ حسین خندق‌آبادی

بخش یادنامۀ استاد جلال‌الدین همایی با نوشته‌هایی از:
ایرج پارسی‌نژاد ـ نغمه دادور ـ مهدی نوریان ـ امیرعلی قدسی

با هم مروری می‌کنیم بر مطالب این شماره:

شب سالگرد سایه
سایه شاعر تاریخ ادبیات ایران است/ محمدرضا شفیعی کدکنی 

بدرقۀ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
خوش آمدی/ ژاله آموزگار 

سعدی‌پژوهی
پرتو قرآن در سعدی (۱۱)/ سیدمصطفی محقق داماد 

مولوی‌پژوهی
حدیثِ رهایی/ حسن انوری 

حافظ‌پژوهی
چشم جادو/ مهدخت معین 
دربارۀ بیتی از حافظ/ جلال خالقی مطلق 

زبان فارسی
نیاز افغانستان به زبان فارسی/ نصرالله پورجوادی 

کوته‌گویه (۱۶)/ بهاالدّین خرّمشاهی 

روایات کهن
بلاهای آسمانی/ دکتر هوشنگ دولت‌آبادی 

تاریخ ایران
خاستگاه ابومسلم خراسانی/ رضا رضازاده لنگرودی 

متون قاجار
«حق دفع شر و قیام بر ضد ظالم» (مکتوبی از دورۀ استبداد صغیر) / علی قیصری 

داستان داستان‌نویسی (۲۶)/ حسن میرعابدینی 

کاریز (۲۴)/ مجید سلیمانی 

شعر معاصر
منظومه و شعری نویافته از احمد شاملو/ سعید پورعظیمی 

فرهنگ
در متن و حاشیۀ فرهنگ (۲۴)/ عبدالحسین آذرنگ 

یادنامۀ استاد جلال‌الدین همایی
سالشمار زندگی و آثار استاد جلال‌الدین همایی 
زندگی‌نامۀ خودنوشت/ جلال‌الدین همایی 
یادی از استاد جلال‌الدین همایی/ ایرج پارسی‌نژاد 
گزارش شب جلال‌الدین همایی/ پریسا احدیان 
شاهنامه، درفشِ کاویانِ ادب فارسی/ نغمه دادور 
استاد همایی در برابرِ نظرۀ اولی یا فرایند تقلیل/ مهدی نوریان 
جلال‌الدین همایی و خاندان قدسی/ امیرعلی قدسی 
موزۀ زندۀ تاریخی/ احمد محیط طباطبایی 
در رثاء استاد ملک‌الشعراء بهار/ جلال‌الدین همایی 
عشق و عرفان و ادب/ جلال‌الدین همایی 
قطرۀ اشک و دانۀ خشک/ جلال‌الدین همایی 
پایان شب سخن‌سرایی/ جلال‌الدین همایی 

حکایت‌های باستانی (۱۶)/ رسول رئیس‌جعفری 

اسناد فرهنگی
دو کارت‌پستال از ایرج افشار به محمدابراهیم باستانی پاریزی 

تاریخ مطبوعات در ایران
سیاست مطبوعاتی حزب توده/ ناصرالدین پروین 

پژوهش ادبی
دموکراسی در منطق‌الطیر عطار/  محمود درگاهی 

سایه‌سار (۱۷)/ سایه اقتصادی‌نیا 

از چشمۀ خورشید (۷۳)/ هاشم رجب‌زاده 

تاریخ معاصر
دعاوی ارضی ایران در کنفرانس صلح ورسای/ بهمن زبردست 
مصدق، جلوتر از زمانۀ خود (بخش اول)/ نیکلا گرجستانی 

متون کهن
فهلویات و ابیات محلی رسالۀ «طریق‌الآخره» در سفینۀ تبریز/ میثم محمدی 

خوشنویسان ایران (۵)/ حمیدرضا قلیچ‌خانی 

نقد شعر معاصر
اوج روایت شکست/ سعید رضوانی 

تاجیکستان
کتاب‌ها و نشریاتی از تاجیکستان (۳۴)/ مسعود عرفانیان 

ادبیات فارسی در جهان غرب
مقدمه بر چاپ آمریکایی گلستان/ رالف والدو امرسون/ مصطفی حسینی 

ادبیات جهان
ادبیات در دل رمان (گفتگو با آنی ارنو)/ فردریک ایو ژنه/ شهرزاد قانونی 

اوراق سنگین (۱۹)/ عمادالدّین شیخ‌الحکمایی 

گزارش
رویدادی برای اجتماعِ دوست‌دارانِ قلم/ مهدی قائمی 

معرفی کتاب
نسخۀ خطی «پنج گنج بنیاد جورجو چینی» (ونیز)/ لیلا کرمی 
تابستانی در خانۀ اومبرتو اکو/ صدف محسنی 
روایت و کنش جمعی/ نرگس محرابیان 
وقتی آسمانت در آسمانم جاری شود/ سارا بهبهانی 
دو کتاب دربارۀ بنیان‌گذاران فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان/ دنیا شریف 
کشتی‌رانی و سرمایه‌داری در شبه‌جزیرۀ عرب/ ترانه مسکوب 
شجاعت رنج کشیدن/ شقایق دلشاد 
داستان انقلاب مجارستان/ سهیلا ایمان‌خواه 
داستان‌های ایتالیایی به زبان فارسی/ شهاب دهباشی 

یاد و یادبود
علامه طباطبایی؛ ره‌یافتۀ رهگشا/ ابوذر ابراهیمی ترکمان 
یادی از میرشمس‌الدین ادیب سلطانی/ حسین خندق‌آبادی