دیدار و گفتگو با نگین یاوری/ زهرا ناطقیان

yavari negin

صبح روز پنجشنبه، دوازده شهریورماه سال یکهزار و سیصد و نود چهار، کتاب فروشی آینده با همکاری مجلۀ بخارا در بیست و نهمین نشست خود، میزبانِ نگین یاوری بود ، دکتر شفیعی کدکنی و فاطمه معتمد آریا نیز از حاضرین جلسه بودند .

علی دهباشی : از خانم دکتر یاوری تشکر می کنم که دعوت کتاب فروشی آینده و مجله بخارا را پذیرفتند ، جلسه امروز ما کمی متفاوت تر با جلسات گذشته است ، ما امروز وارد حوزه تاریخ می شویم . ایشان تحصیلات دانشگاهیشان را در دانشگاه جرج تاون آغاز کردند ، در دانشگاه کلمبیا در رشته تاریخ دکتری گرفتند و کلیه مقالات و سخنرانی های ایشان حول موضوع ” تاریخ تحول اندیشه سیاسی در قرون میانه ” است در این زمینه هم دو کتاب و تعدادی مقاله نوشته اند ، رشته سخن را به دست ایشان می دهم تا قبل از اینکه وارد موضوع کتاب هایشان بشوند برایمان از قبل از ورودشان به دانشگاه کلمبیا و رشته تاریخ بگویند .

نگین یاوری
نگین یاوری

نگین یاوری ضمن تشکر از علی دهباشی ، جلسات دیدار و گفتگو و شب های بخارا را در راستای معرفی اهالی فرهنگ بسیار سودمند برشمرد و به شرح کوتاهی از محیط آکادمیکی که در آن پرورش یافته است ، پرداخت .