2 Comments

  1. 1

    عليرضا سرباز

    خدا به شما جزاى خیر دهد . باریکلا .

  2. 2

    سيدمحمد سلامي پور

    ازجناب دهباشی بسیار سپاسگزارم که با برگزاری چنین نشستهایی و تدوین برنامه هایی اینچنین درگسترش فرهنگ ایرانی تلاش می کنند. بی گمان اینگونه برنامه ها می تواند دربهتر شناساندن گوشه های پنهان ویا کمتر دیده شده تمدن وفرهنگ ایرانی تاثیر خوبی داشته باشد حتی درپهنه سیاست وتغییر نگرش برخی کشورها به ایرانیان نیزموثر است( منظورم ازکشورها سیاستمدارن ودولتهاست بیشتر) امید وارم بازتاب این فعالیتها از محدوده دایره پایتخت بوسیله تهیه برنامه های رسانه ای وپخش سراسری درتلویزیون .حال مارا خوشتر کند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour