مرور رده

بررسی و نقد کتاب

خلیج فارس/ کاوه بیات

اخيراً كتاب‌  خليج‌ فارس‌ توسط‌ انتشارات‌ بنياد موقوفات‌ دكتر محمود افشار منتشر شده‌ است‌. نظر به‌ اهميت‌…