سعدی ، شاعری که روی زمین با ما حرف می‎زند/ زهرا ناطقیان

sanatia

 

کتابفروشی آینده صبح روز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۴ میزبان دکتر محمد صنعتی بود و علی دهباشی با معرفی مختصری از ایشان جلسه را آغاز کرد و سپس این دیدار با طرح پرسش هایی از سوابق و نظرات دکتر صنعتی ادامه یافت.

علی دهباشی : حوزه های کار دکتر صنعتی در عین حال که روی موضوعات محدودی متمرکز است بسیار گسترده نیز می باشد ، به این مفهوم که گاهی به مسائل خارج از حوزه روانکاوی و نقد ادبی به موضوعاتی که به نوعی جامعه شناسی فرهنگی و ادبی ارتباط پیدا می کند ، نیز می پردازند . ایشان حدود 7 یا 8 سال پیش درباره روشنفکری دهه 40 مقاله ای نوشتند و بعد از آن هم یک گفتگوی بلند با آقای سیروس علی نژاد انجام دادند که در بخارا منتشر کردیم و به خاطر نقدی که ایشان بر روشنفکری دهه 40 داشت ، بسیار بحث برانگیز شد ، زیرا این نقد تا پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده بود و بیشتر ستایش بود که البته ستودنی هم هست ، اما آن دوره هیچ گاه از جهات فضای فرهنگی و روشنفکری ایران مورد نقد قرار نگرفته بود .

علی دهباشی و دکتر محمد صنعتی ـ عکس از متین خاکپور
علی دهباشی و دکتر محمد صنعتی ـ عکس از متین خاکپور

آقای صنعتی ، شما در دوره روشنفکری دهه 40 در چه حوزه ای کار می کردید ؟ زیرا آشنایی شما با این دوره و فضایش نمی تواند تنها از طریق مکتوبات صورت گرفته باشد و حتماً در فضای روشنفکری آن دوره حضور داشته اید . آشنایی شما با روشنفکران دهه 40 از چه طریق بوده است و آیا نقد شما بر جریان چپ که از وجوه اصلی روشنفکری آن دوره است ، می باشد ؟