دیدار و گفتگو با ناصرالدین پروین در کتابفروشی آینده / زهرا ناطقیان

parvin EMAIL

در ابتدای این دیدار علی دهباشی درباره دکتر ناصرالدین پروین چنین گفت:

خیلی کم می توان از آقای دکتر ناصرالدین پروین مصاحبه ای پیدا کرد زیرا ایشان بیشتر کار کردند و زیاد به دنبال معرفی کارهایشان هم نبوده اند و بدشانسی بزرگی هم که پیدا کردند این بود که ناشر کتاب هایشان ، نشر دانشگاهی، با اینکه تحت ریاست دکتر پورجوادی است اما برای کتاب هایی از این دست انتشارات خوبی نیست و بیشتر مناسب کتاب های حوزه مهندسی می باشد .

برای اینکه تصوری از آقای دکتر داشته باشید لازم است چند نکته بگویم : آقای دکتر پروین در سال 1324 در تهران متولد شدند وبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی رفتند و بین 14 رشته آن دانشکده رشته روزنامه نگاری را انتخاب کردند که این رشته بعدها حذف شد . سال 1349 لیسانس گرفتند. در دورۀ دانشجویی رییس روابط عمومی کشتیرانی ملی آریا و همکار تلویزیون ملی ایران بودند و بعد از پایان تحصیل به استخدام این سازمان و چندی بعد رادیو هم به آن ملحق شد در آمده بعدها عضو هیئت علمی مدرسه عالی رادیو تلویزیون سینما که الان به دانشکده صدا و سیما تغییر نام یافته شدند. چهار سال پیش از انقلاب ایران را به قصد ادامه تحصیل ترک کردند و دکترای علوم ارتباطی خود را از دانشگاه پاریس 2 گرفتند و مدرکی مشابه را در زمینه جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه پاریس 10 گرفتند. رساله ی علوم ارتباطی ایشان درباره ی پیشینه ی روزنامه نگاری نوشتارهای در بیرون از ایران بوده است. پس از انقلاب اسلامی هم با وجود اینکه دانشگاه ها بسته بود در مدرسه عالی رادیو تلوزیون فعال بودند و در آنجا تدریس می کردند؛ اما این فعالیت نیز تعطیل شد و ایشان برای ادامه ی پژوهش و کار به اروپا رفتند.

دکتر ناصرالدین پروین
دکتر ناصرالدین پروین