نشست دیدار و گفتگو با استاد تقی پور نامداریان با حضور دکتر شفیعی کدکنی برگزارشد.

namdarian EMAIL

 

صبح روز پنجشنبه، سیزدهم اسفندماه سال یکهزار و سیصد و نود و چهار،  کتابفروشی آینده در بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همراهی مجلۀ بخارا، در چهل و هفتمین نشست از مجموعه نشست های کتابفروشی آینده، میزبان دکتر تقی پورنامداریان شاعر و محقق زبان و ادبیات فارسی بود.

تقی پورنامداریان شاعر و پژوهشگر برجسته در زمینۀ زبان و ادبیات فارسی است. او در سال 1320 خورشیدی در همدان به دنیا آمد و در رشتۀ ریاضی در زادگاهش دیپلم گرفت و به معلمی پرداخت. یکی از معلمان دبستان روستای الفوت وی را به ادمۀ تحصیل در دانشگاه ترغیب کرد. پورنامداریان در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شد و کارشناسی ارشد را در پژوهشکدۀ فرهنگ ایران ادامه داد. وی اولین دانشجوی پژوهشکده بود که به تشویق محسن ابوالقاسمی در آزمون دکتری دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال 1358 خورشیدی با دفاع پایان نامۀ خود تحت عنوان «رمز و داستان های رمزی» به راهنمایی محمدرضا شفیعی کدکنی فارغ التحصیل شد. پورنامداریان هم اکنون استاد ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. پژوهش های وی بیشتر در حوزۀ نقد و تفسیر شعر هستند. از کتاب های منتشر شدۀ او می توان به موارد زیر اشاره کرد:

با استاد شفیعی کدکنی
با استاد شفیعی کدکنی

«سفر در مه: تأملی در شعر احمد شاملو»، «خانه ام ابری است: شعر نیما از سنت تا تجدد»، «رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی»، «دیدار با سیمرغ (تحلیل اندیشه و و هنر عطار)»، «درس فارسی برای دانشجویان خارجی»، «داستان پیامبران در کلیات شمس»، «در سایۀ آفتاب (ساختارشکنی رد شعر مولوی)»، «گمشدۀ لب دریا (صورت و معنی در شعر)»، «تصحیح منطق الطیر»، «فرهنگ تاریخی زبان فارسی»، «عقل سرخ (دربارۀ سهروردی)».