دیدار و گفتگو با پروانه پورشریعتی/ زهرا ناطقیان

shariati

صبح روز پنجشنبه بیست و سوم مهر یکهزار و سیصد و نود چهار ، کتابفروشی آینده با همکاری مجله بخارا میزبان پروانه پور شریعتی تاریخ نگار و استاد ایران شناسی و اسلام شناسی دانشگاه نیویورک بود . در آغاز جلسه علی دهباشی ضمن عرض خیر مقدم به پروانه پور شریعتی و ژاله آموزگار به معرفی پروانه پور شریعتی و فعالیت هایش می پردازد :

پروانه پورشریعتی در حال حاضر استاد ایران شناسی و اسلام شناسی در دانشگاه تکنولوژی نیویورک و همچنین محقق مهمان در مؤسسه تحقیقات در مطالعات یاستانی دانشگاه نیویورک است . ایشان 14 سال در دانشگاه ایالتی اوهایو در بخش زبان و فرهنگ خاورمیانه تدریس کردند . ایشان مقالات بسیاری ، بیشتر به زبان انگلیسی در زمینه تاریخ ساسانیان، تواریخ محلی ایران ، منابع پارتی شاهنامه ، حماسه های ملی و پرستش مهر و عیاری در مجلات تخصصی مشترک دارند.

دکتر پروانه پورشریعتی و علی دهباشی  - عکس از مجتبی سالک
دکتر پروانه پورشریعتی و علی دهباشی – عکس از مجتبی سالک

ایشان همچنین عضوهیأت تحریریه نشریه مطالعات ایرانی است و کتاب ” افول و سقوط ساسانیان ” را نوشته است که در سال 2008 در آمریکا منتشر شد و این کتاب به زبان عربی و فارسی هم ترجمه شده وترجمه فارسی آن توسط خانم آوا واحدی نوایی به زودی از سوی نشر نی منتشر می شود .

پس از انتشار کتاب نقدهای بسیاری بر این کتاب نوشته شد ، از جمله پروفسور فرد دانر استاد تاریخ دانشگاه شیکاگو ، این کتاب را ستایش کرده و گفته است که این اثر یک نقطه عطف یا سرفصل مهمی در پژوهش های تاریخی است .

کندی استاد دانشگاه لندن هم کتاب دکتر پورشریعتی را مهمترین بازنگری در تاریخ اواخر حکومت ساسانیان و چگونگی تسلط اعراب بر ایران دانستند . همچنین پروفسور استفن همفری استاد دانشگاه سانتراباربارا در کالیفرنیا کتاب را تصویر تازه و روشنی از دلایل افول و سقوط امپراطوری ساسانی دانسته اند و کار ایشان را ابتکاری شجاعانه ، نو و اثر گذار می دانند .

در ادامه علی دهباشی با طرح پرسش هایی ، گفتگو را چنین آغاز می کند :

چرا و چگونه وارد حوزه تاریخ شدید ؟