مرور رده

یادنامه

زنگی /همایون صنعتی زاده

(اين داستان براى اولين بار است كه منتشر مى‏شود) زنگى كه بايد حدس زده باشيد سياه‏رنگ است. زشت‏ترين سگى است كه به…