مرور برچسب

ایرانشناسی

در قلب غربت و قرابت

این عکس را امروز 29 آبان ماه 1389 که در بیمارستان سیدرز ساینای  لوس‌آنجلس بستری هستم فرزندم آرش بیهوا برداشت که…