مرور رده

ادبیات

ایران نامه/ سیروس شمیسا

   به‌: اسماعيل‌ جان‌  در منچستر باران‌ گرفت‌ و خانه‌نشين‌ شدم‌. روح‌ چامه‌سُرايان‌ باستان‌ در من‌ دميده‌ بود،…

سفر در آیینه/ م.ع.آتش برگ

   براي‌ پروين‌ كه‌ خود عكس‌ نقش‌ ماندگار است‌ در قاب‌ دل‌ و ذهن‌!    ز سفر چه‌ مي‌ماند  جز عكسي‌ بر كاغذ،…