مرور رده

67

آویزه ها(4) میلاد عظیمی

 36 - دفتر دگرسانى‏هاى غزليات حافظ  ديده‏ها در طلب لعل يمانى خون شد. سرانجام با انتشار اين كتاب عظيم يكى از…

دو شعر / حسین اکبری( سمن)

 طَلَب‏  دَشتِ تب‏دار وجودم‏  خُنَكاى وزش موج تنى‏  بارش نرمْ آب مِهى مى‏طلبد  بِوَز از ساحل مَرمَر  و ببار...…

خرام ناز/ پرویز خائفی

 چگونه واژه گذارم كنارِ هم ز كلام‏ كه قامتى ز تو سازم به ناز، گاهِ خرام‏  تو را چگونه تراشم به نوك تيشه شعر كه…