دو شعر / حسین اکبری( سمن)

 طَلَب‏

 دَشتِ تب‏دار وجودم‏

 خُنَكاى وزش موج تنى‏

 بارش نرمْ آب مِهى مى‏طلبد

 بِوَز از ساحل مَرمَر

 و ببار…

    از دِلِ مخمل ابر هوس‏ات!

    اسفند 86

 بهار مى‏شوم!

 نسيم ناز نگاهت‏

 به شاخه‏ هاى سِتَرون درخت خشك تن من‏

    جوانه مى‏آرد

 و نرمْ گرمى لبهات‏

 دَمَد دوباره به رگ ساقه‏ هاى بى‏ تپش‏ اش‏

  توان رويش گلبرگ‏

 به ناز ببوسم، بهار خواهم شد!

    دى ماه 86