مرور رده

68-69

آویزه ها(5) میلاد عظیمی

44 ـ اي‌ روشني‌ باغ‌ و بهاران‌ كه‌ تو بودي‌  1. با درگذشت‌ استاد شهيدي‌ فرهنگ‌ ايران‌ و اسلام‌ يكي‌ از خادمان‌…

فردا/ سیمین بهبهانی

 فردا هميشه‌ مي‌تازد  يك‌ روز پيش‌تر از من‌؛  من‌ مي‌دوم‌ به‌ دنبالش‌،  او مي‌كند حذر از من‌.  فردا چه‌ گونه‌…

حسرت البهار/ م.ع.سپانلو

1  چه‌ رگباري‌! كه‌ مي‌ترسم‌ به‌ صندوق‌ پُست‌ رخنه‌ كند. بارش‌ بي‌حواس‌ نشاني‌ بركه‌ها را محو كرده‌. سرنوشت‌ نامه‌…

پوشاک! شیدا دیّانی

   جامه‌هاي‌ پاكيزه‌،  جامه‌هاي‌ نو،  جامه‌هاي‌ بي‌آستين‌،                                      يقه‌دار،…