مجله فرهنگی و هنری

مدیر و سردبیر
علی دهباشی

طرح اصلی روی جلد
مرتضی ممیز

خوشنویسی روی جلد
محمد احصایی

شعر از
مهدی اخوان ثالث

فاكس موقت
88958697
تلفن همراه
09121300147

ایمیل سردبیر
dehbashi.ali@gmail.com

ایمیل مجله
info@bukharamag.com

مجله بخارا در اینترنت
bukharamag.com

تهران صندوق پستی
۱۵۶۵۵-۱۶۶

جستجو در بخارا

Loading

اخبار فرهنگی

انعطاف‎پذیری فرهنگ ایرانیان / پریسا احدیان

salase

صبح روز پنجشنبه، پنجم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و چهار، کتابفروشی آینده و مجلۀ بخارا میزبان پژوهشگری از جامعه شناسان ایران بود. در ابتدا علی دهباشی ضمن خوشامدگویی به میهمان جلسه، دربارۀ سوابق پژوهشی و کتب منتشر شده توسط محسن ثلاثی گفت:

“محسن ثلاثی مترجم آثار جامعه شناسی و انسان شناسی و استاد بازنشستۀ گروه انسان شناسی دانشگاه تهران است که برای ترجمۀ کتاب «فراسوی چپ و راست» اثر آنتونی گیدنز برندۀ جایزۀ کتاب سال شده است. از دیگر آثار او می توان به:

– ترجمۀ کتاب نظریۀ جامعه شناسی در دوران معاصر، جورج ریترز، تهران: علمی.

-ترجمۀ زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه شناسی، لوئیس آلفرد کوزر، تهران:علمی.، تهران:مروارید.

– تألیف کتاب جهان ایران و ایران جهانی: تحلیل رویکرد جهانگرایانه در رفتار، فرهنگ و تاریخ ایرانیان، تهران: نشر مرکز.

– ترجمۀ کتاب پیامدهای مدرنیته، آنتونی گیدنز، تهران: نشر مرکز.

– ترجمۀ کتاب کالبد شناسی چهار انقلاب، کلارنس کرین برینتون، تهران: زریاب.

– ترجمۀ کتاب توتالیتاریسم، هانا آرنت، تهران: نشر ثالث.

– ترجمۀ کتاب درآمدی به جامعه شناسی، بروس کوهن، تهران: توتیا.

– ترجمۀ کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ساموئل هانتینگون، تهران: علم.

– ترجمۀ کتاب زبان و اسطوره ارنست کاسیرر، تهران: مروارید.

– ترجمۀ کتاب اندیشۀ اجتماعی و سیاسی سبز، تهران: جامعه شناسان.

– ترجمۀ کتاب انسان شناسی: کشف تفاوت­های انسانی، کنراد فیلیپ کاتک، تهران: علمی.

– ترجمۀ کتاب انسان شناسی فرهنگی، فرد پلاگ، دانیل بیتس، تهران: علمی.

– غریزۀ جنسی و سرکوب آن در جوامع ابتدایی، برانیسلاو مالینفسکی، تهران: نشر ثالث.

– جادۀ ابریشم، دیوید براونستون، آیرین فرانک، تهران: سروش.

– جامعه باستان، لوئیس هنری مورگان، تهران، انتشارات مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

علی دهباشی از آثار متعدد دکتر ثلاثی سخن می گوید

علی دهباشی از آثار متعدد دکتر ثلاثی سخن می گوید

و بسیاری از کتب دیگر در زمینۀ جامعه شناسی که می توان بدان اشاره کرد. این بخشی کوتاه از کارنامۀ زرین ایشان در زمینۀ جامعه شناسی است به اضافۀ سال ها تدریس و دانشجویانی که رساله های دکتری خود را با استاد گذرانیده اند. کار آموزشی ایشان جایگاه ویژه ای دارد و جداگانه باید به آن پرداخت. امروز بیشتر دربارۀ کتاب «جهان ایرانی و ایران جهانی» محسن ثلاثی که یکی از منابع سخنرانی من در ونکوور بود، سخن می گوییم.


ادامه مطلب

ترانه‏ سرایى و تصنیف در ایران در گفت‏گو با معینى کرمانشاهى /علی دهباشی

آقاى کرمانشاهى، راجع به خودتان و خانواده ‏تان بفرمایید.

اینجانب در خانواده‏ اى متشخّص و شناخته ‏شده در کرمانشاه به وجود آمده و پرورش یافته‏ ام. اعتبار کلى و عمیق خانوادگى و بستگانم مربوط به روابط عمومى از دهلیز تشریفات مذهبى و امّامه این مراسم و مجالست با طبقات روحانى طى یکصد سال از عمر یک خانواده در چهار نسل بوده است، که از به مصرف رسانیدن تمامى مایملک و دارایى‏هاى زمان ‏پسند براى احداث بناهاى مذهبى و مخارج تشریفاتى آن، آن هم در سطحى پرهزینه، دریغ نورزیده و موجودیت خانوادگى مرا از چندین سال قبل از مشروطیت، در این زمینه بایستى جستجو کرد. این اعتبار و وجودیت به دست پدر بزرگم «معین ‏الرعایا»که در کتاب «خاطرات فرید» و سایر رسالات نسبتاً تاریخى مانند (کتاب آبى و رهبران مشروطه) کم و بیش شرح حالش آمده است، به وجود آمده و تکمیل شد، و چون این مرد خود از طبقه‏ ى اشراف و اعیان نبود، طبعاً مورد قبول آنان واقع نگردید و تمامى عمر را در مقابله با قدرت‏هاى محلى، که غالباً حکمرانان و شاهزادگان را احاطه کرده و حرص و هوس آنان را افزونى بخشیده بودند، گذرانید و بالاخره در این راه مقتول و به اعتبارى شهید شد ( اردیبهشت ۱۳۲۹ قمرى). این کشمکش‏ها موجب چندین بار قتل و غارت و آتش ‏سوزى افراد و اموال خانواده‏ ى ما گردید که مباحث و دامنه ‏ى تعریف آن قضایا تا زمان کودکى من کشیده شد. من طفولیتم را در محیطى شروع کردم که پر از این تعاریف تکان ‏دهنده بود و مسئله ‏ى خون و خون‏ریزى و کشتار و غارت و هجوم و آوارگى و آتش ‏سوزى و یتیم شدن‏ها، زیربناى ذهنى مرا از اولین شنیدن‏ها تشکیل داد. ابتدا با تصاویر سیاه‏پوش و به دیوار آویخته ‏ى پدربزرگ مقتولم خلوت‏ها داشتم و چون محاسن اخلافى و رفتار کریمانه ‏اش را از همه کس و همه جا مى‏ شنیدم و از اینکه همسایگان مرا به عنوان نواده‏ ى معین ‏الرعایا نوازش مى ‏کردند، کشتن او را یک فاجعه‏ ى بزرگ در دنیاى کوچک خود مى ‏شناختم. گلیم ‏هاى نیم سوخته، فرش‏هاى پاره پاره، اسناد خطى و عکس‏هاى اوراق شده و سوخته که در چمدان‏ها انبار شده بود، در دیدگاه من نقش‏ آفرینان غم‏ انگیز حمله و هجوم و بلوا مى ‏شدند. از خود مى ‏پرسیدم چرا؟ چرا باید با ما چنین رفتارى بشود؟ و این چراها در مغز کوچک من جوابى دریافت نمى ‏کرد و تنها گوش و چشم من مشغول اندوختن مطالب بود. کم کم متوجه‏ ى عزلت و خانه ‏نشینى پدرم شدم که اجازه‏ ى معاشرت زیادى از طرف شهربانى نداشت. علت این موضوع و آن چراها در سنین بالاتر برایم روشن شد (مسئله‏ ى ضمیمه شدن زمین زراعتى پدرم، که تنها محل معاش ما بود، به املاک پهلوى)/ این نیز در عمق اندیشه ‏هایم پرسش‏هایى را به وجود آورد: از خود مى ‏پرسیدم مگر پدر من املاک شاه را تصرف کرده که از او پس گرفتند؟ این پرسش نیز جوابى نداشت و اضافه بر آن چراها مى ‏شد، چون هیچگونه اطلاعى از نوع تفکر به قدرت رسیدگان و ظلم و فساد و حرص مصادر امور نداشتم. حل این معما با شناخت خلق و خوى جامعه قدم به قدم دریچه‏ هاى تفکر را به رویم گشود و فکر کردن شخصیت اصلى من شد. از همان ابتداى کودکى، حرف نزدن، نگاه نکردن و بى ‏رغبتى به بازیگرى‏هاى کودکانه در من تظاهر مى ‏کرد و در این زمینه مورد بحث اطرافیانم شدم. نام امیرنظام گروسى در گوش من پرطنین بود، زیرا پدربزرگم لقب ( معین ‏الرعایا) را به درخواست او، که حکمران کرمانشاه در سال ۱۳۱۰ قمرى بود، از ناصرالدین شاه گرفته بود.

با معینی کرمانشاهی و همسرش ـ دهه 1380

با معینی کرمانشاهی و همسرش ـ دهه ۱۳۸۰

آگاهى از گذشته‏ پرتوفان خانوادگى، محصور ماندن در بین اعتقادات محلى، بستگى و انجماد فکرى اجتماع حاکم و چشیدن طعم تمام بى ‏نصیبى‏ها که بر تمامى لحظات عمرم سایه گستر بود، تنها زیستن، تنها گریستن و تنها فکر کردن را به منِ تنها، که بى برادر هم بودم، آموخت. چه در داخل مردم، چه در محیط درس و چه در گذرگاه روزانه از ترس و نفرت اینکه مبادا کسى از فرزندان غارت کنندگان، آتش سوزان و قاتلین پدر بزرگم سر راهم قرار گیرد و ناگزیر به صحبت با او باشم، بر خود مى‏لرزیدم. بدین جهت دوست و معاشر همسال و همدرس در زادگاهم انتخاب نکردم. این انزواطلبى بدون اراده و ناخودآگاه بر من و تمام وجودم حاکم شد. از همه مهم‏تر دوران جوانیم در محیط روضه‏ خوانى و عزادارى و سینه‏ زنى و زنجیرزنى و تیغ ‏زنى و نظاره کردن به تصاویر غم ‏انگیز جنگ و کشتار و غارت و آتش سوزى و هجوم و اسارت در وقایع فجیع کربلا و کوفه و شام، که به طرزى رنگ‏آمیزى بر کاشى‏کارى‏هاى بسیار دقیق حسینیه ‏ى اجدادیم نقش بسته بود، گذشت و اکثر لحظات روزانه ‏ام در این مسیر و مشاهدات سپرى شد. با مشاهده‏ ى این تصاویر، لحظه به لحظه گذشته‏ ى دردناک خانوادگیم چون نقش‏هاى زنده و متحرک و گویا بر پرده‏ هاى ذهنم جان مى‏ گرفت و آن وقایع را به طور محسوس، به صورتى که بارها حکایاتش را شنیده بودم، مورد معاینه قرار مى ‏دادم و ریشه‏ ى باورهایم بر این قرار گرفت که ارکان زندگى انسان‏ها همین مسائل دهشت ‏بار و خشونت‏ آمیز است و از همین زاویه‏ ى دید چهره‏ هاى هولناکى را حتى از پشت ظاهر معصوم پیرمردان سپیدمو نظر مى‏ آوردم، زیرا در یکى از تصاویر حسینیه‏ ى اجدادیم )ابن سعد(، فرمانده‏ى لشکر کوفه، را با ریش بلند سپید مى‏دیدم که به دستور او تیرى به گلوى طفل شیرخوارى که در آغوش مرکب ‏سوار نقاب‏پوش بود، انداخته بودند. این فکر، که انسان‏هاى شریف و حق‏شناس در تمام ادوار تاریخ و اقوام مختلف گرفتار شریرانند، در نهادم وطن کرده و امامان معصوم را از این قاعده هدف ستم‏ها مى‏ دیدم.


ادامه مطلب

بزرگداشت سردبیر بخارا در دانشگاه سایمون فریزر شهر ونکوور

bokhara 01

یکشنبه پانزدهم نوامبر ۲۱۰۵ ساعت پنج بعدازظهر(مقارن پنج صبح دوشنبه ۲۵ ابان)  مراسمی در دانشگاه سایمون فریزر شهر ونکوور  برای تجلیل از خدمات فرهنگی و انتشار یکصد و هشتمین شماره بخارا بر گزارشد. جلسه با سخنرانی خانم فیروزه صوفی که از اهمیت و نقش بخارا در معرفی ادبیات فارسی بخصوص ادبیات معاصر و معرفی نویسندگان افغانستان ،تاجیکستان  و هند وپاکستان گفت . سپس یکی از هنرمندان بومی ونکوور قطعاتی را باسازهای سنتی اجرا کرد و این هنرمند از سرخپوستان شهر ونکوور است . سپس محمد محمد علی که از نویسندگان ایرانی شهر تورنتوست ضمن سخنرانی خود به سوابق دوستی و روند فعالیتهای مطبوعاتی علی دهباشی در طول سی وهشت سال دوستی با وی پرداخت و مستقل بودن او را ستود. بعد فیلمی از روند انتشار بخارا به نمایش در امد و دو گروه موسیقی به افتخار شب سردبیر بخارا قطعاتی را نواختن و مراسم اهدا لوح توسط استاد کامبیز روشن روان به علی دهباشی انجام شد . سپس علی دهباشی ضمن عرض سپاس جنبه های فرهنگی حضور ایرانیان در خارج از کشور برشمرد.(ادامه دارد….)

محمد محمدعلی از سی و هشت سال دوستی با علی دهباشی می گوید

محمد محمدعلی از سی و هشت سال دوستی با علی دهباشی می گوید

IMG_20151117_203208

IMG_20151117_203202

 

IMG_20151117_203214

راز ماندگاری ایران در طول تاریخ / علی دهباشی

Dehbashi-Hafteh

 

 

سردبیر بخارا در دانشگاه کنکوردیا

دیشب بیستم آبانماه (یازدهم نوامبر) در سالن Hall Building در دانشگاه concordia university سخنرانی خود را در باب راز ماندگاری ایران در طول تاریخ ارایه کرد. این مراسم با حضور گروه کثیری از دانشجویان و استادانی همچون دکتر مانوکیان (ایرانشناس ایتالیایی) ، دکتر استعلامی و … با مدیریت جلسه، دکتر فرشید سادات شریفی اغاز شد .

دکتر فرشید سادات شریفی از نفش بخارا در گسترش فرهنگ ایرانی سخن گفت

دکتر فرشید سادات شریفی از نفش بخارا در گسترش فرهنگ ایرانی سخن گفت

سپس پروفسور ریچارد فولتز سخنانی درباره آشنایی با سردبیر بخارا و دیدار خودش در تهران گفت. سپس دکتر سادات شریفی مطالبی درباره نقش بخارا در گسترش فرهنگ ایرانی بیان کرد و بعد علی دهباشی وجوه گوناگون ماندگاری ایران را برشمرد. از زبان فارسی و اهمیتش در طول تاریخ صحبت کرد و از روحیه مدارا جویانه مردم ایران و اینکه فرهنگ پذیری همواره در مردم ایران بوده است .

علی دهباشی در مونترال از راز ماندگاری ایران در طول تاریخ سخن گفت

علی دهباشی در مونترال از راز ماندگاری ایران در طول تاریخ سخن گفت

صحنه ای از سخنرانی سردبیر مجله بخارا در مونترال

صحنه ای از سخنرانی سردبیر مجله بخارا در مونترال

IMG_20151113_070033

 

دکتر ریچارد فولتز

دکتر ریچارد فولتز

در پایان نیز به سوالات پاسخ گفته شد ……. (ادامه دارد)

شب بخارا در مونترال

سه شنبه شب نوزدهم ابان ۱۳۹۴(۱۰ نوامبر۲۰۱۵) در محل فرهنگسرای سینا در شهر مونترال از سوی انجمن ادبی ایرانیان در یکصد و هشتاد وششمین نشست این انجمن شبی به افتخار سردبیر و مجله بخارا برگزار شد.

در این مراسم ابتدا خانم نرگس شقاقی خیر مقدم گفت . سپس دکتر محمد استعلامی که سالها در دانشگاه مگ گیل تدریس می کردند سخنرانی در اهمیت مجله بخارا ایراد کرد که می خوانید . سپس فیلم کوتاهی از روند انتشار مجله بخارا پخش شد و در پایان برنامه علی دهباشی به پرسشهای حضار درباره مجله بخارا، مطبوعات ادبی و فرهنگی؛ و وضعیت کتاب در ایران پاسخ داد.

و این هم متن سخنرانی دکتر محمد استعلامی :

و چند کلمه به نشان دوستی دیرین 

بیش از یک ربع قرن من مدیون محبتی هستم که آغاز کنندۀ آن علی دهباشی بوده و با لطف پیوستۀ او دوام و ثبات یافته و یکی از دوستیهای ماندگار در زندگی فرهنگی من بوده است.  از همان روزهایی که او با همۀ دشواریها و تنگناها « کِلک » را تهِ کوچۀ نوریان باغ صبا منتشر کرد تا امروز که بیش از صد شمارۀ پُرمحتوای بخارا را بیرون داده، من همیشه مورد لطف او بوده ام و اینجا هر چه بگویم سپاس از محبت او و قدرشناسی از عشق او به همۀ ارزشهای فرهنگ و ادب ایران است.  در این ربع قرن، کِلک و بخارای دهباشی همیشه جلوه گاه شخصیت و خدمات فرهنگی کسانی بوده است که موج سیاستهای روز، گاه آنها را به بوتۀ نِسیان جامعه سوق می داده و نسلهای تازه را از آشنایی با آنها دور می کرده است.  من تا کنون چندین بار از دهباشی شنیده ام که حقّ این کتاب یا این مؤلف ادا نشده و باید از او حرف زد.  بیشتر برنامۀ شبهای بخارا که تا امروز بیش از دویست برنامه بوده، ادای حق کسانی است که عشق پاک دهباشی به ایران و فرهنگ ایرانی، او را مسئول قدردانی از آنها و برپایی شبهایی به نام آنها  کرده است.  این شبها کم کم از مرزهای ایران به کشورهای دیگر و به ادب و فرهنگ ملتهای دیگر هم گسترش یافته و مواردی پیش آمده که اسم یک متفکر، یک پژوهنده، یک ایران شناس و یا کسی که در تحول فکری و سیاسی جهان نقش مؤثری داشته، برای همۀ ما هم آشنا نبوده، و با خواندن شمارۀ خاصّ بخارا تازه دریافته ایم که همه دانی ما هم گاه هیچ ندانی بوده، و این ذهن کنجکاو علی دهباشی است که سر از گوشه های ناشناخته درمی آورد و سوقات سفرش را در شمارۀ خاصّی از بخارا بر سفرۀ معرفت می گذارد.

ذکتر محمد استعلامی از اهمیت مجله بخارا و نقش علی دهباشی سخن گفت ـ عکس از حامد تابعین

ذکتر محمد استعلامی از اهمیت مجله بخارا و نقش علی دهباشی سخن گفت ـ عکس از حامد تابعین

سال پیش که من در یکی از این شبهای بخارا در تالار موقوفات دکتر افشار حرف زدم، گفتم که این شبها را باید غزلهای عاشقانۀ علی دهباشی برای معشوق بزرگ او ایران بدانیم، اگر ما هم در گوشۀ این برنامه حضوری داریم، فقط برای این معشوق دهباشی هدیه یی آورده ایم.  همان شب گفتم که اگر تمام این گزارشها را در کتابی کنار هم بگذاریم، عنوان کتاب باید « دیوان غزلیات علی دهباشی » باشد، و بالای صفحۀ عنوان کتاب هم باید نوشت : « به عزیزترین عزیرانم ایران!  ع. د. » و امشب شما در این شهر به رسم سپاسگزاری از دویست و چند بزرگداشتی که او برای بزرگان زنده و درگذشته بر پا کرده است، چهرۀ خدمتگزار و فروتن او را در پیش روی دارید و نوبت را به خود او داده و گفته اید که دهباشی خود بیشتر از بسیاری از آن بزرگان شایستۀ قدردانی و حق شناسی است.  گویا خود او هم پیش از این که به این شهر بیاید، خبر نداشته است که می خواهیم بگوییم : علی جان!  امشب نوبت خودته!  


ادامه مطلب

رد پای صادق هدایت در هند

nadim EMAIL

 

صبح پنجشنبه هفتم آبان ماه ۱۳۹۴، کتابفروشی آینده از ساعت ۹ تا ۱۱ میزبان دکتر ندیم اختر از هند بود تا برای حاضران بگوید چگونه خانه صادق هدایت را در هند پیدا کرد.

در ابتدای این دیدار علی دهباشی به معرفی کوتاهی از دکتر ندیم اختر پرداخت:

ندیم اختر در سال ۱۹۸۷ در ایالت بیهار هندوستان از پدر و مادری هندی متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایالت بیهار گذرانده و در سال ۲۰۰۶ موفق به ورود به دانشگاه جواهر لعل نهرو برای تحصیل در رشته ادبیات فارسی شده و تا مقطع دکترا این رشته را ادامه داده است.موضوع پایان نامه مقطع دکترا را شخصیت پردازی در رمان بوف کور انتخاب کرد.

وی تاکنون در کنفرانسهایی مختلفی درباره ادبیات فارسی در کشورهای نروژ، کانادا، انگلیس و ترکیه همچنین در شهرهای مختلف هند شرکت کرده است. در دانشگاه کمبریج درباره ادوارد ایستک (کسی که حاصل سفر ۶ماهه خود به ایران را در قالب سفرنامه نوشته است)مقاله ارایه داد.

دکتر ندیم همچنین تا به حال مقالات تحقیقی فراوانی در مجلات متعدد هندی و ایرانی منتشر کرده است. وی هم اکنون به منظور گذراندن فرصت مطالعاتی ۶ماهه در دانشگاه تهران به ایران آمده و در حال یادگیری زبان پهلوی نزد یکی از اساتید همین رشته است

 

علی دهباشی از دکتر ندیم اختر می‎گوید

علی دهباشی از دکتر ندیم اختر می‎گوید

سپس دهباشی از دکتر ندیم اختر در باره چگونگی یافتن رد پای صادق هدایت در هند پرسید که دکتر اختر نخست اشاره‎ای داشت به محبوبیت آثار صادق هدایت در هند :

« آثار صادق هدایت در شمار نوشته های ممتاز ادبیات ایران قرار گرفته و ترجمه آنها در کشورهای بزرگ جهان انتشار یافته است. داستان صادق هدایت در ایران نیز بر سر زبان ها افتاده وموافقان و مخالفان بسیار پیدا کرده است. اما خوشبختاته در هندوستان کسی مخالف صادق هدایت نیست. “زیرا برای فارسی دانان هند مایه افتخار است که در زمانی که زبان فارسی به فراموش می رفت هدایت به هند آمد و ارتباط فرهنگی و ادبی در کشور هند و ایران را در آثار خود دوباره زنده کرد.»

پس از آن دکتر ندیم اختر به تشریح سفر هدایت به هند پرداخت:

« صادق هدایت در ماه سپتامبر۱۹۳۷میلادی به تهران برگشت. اما برای ما معلوم نیست که در کدام ماه سال ۱۹۳۶ به هند آمد و چند ماه یا سال در هند زندگی کرد. صادق هدایت وقتی درهند بود به چند استان مانند بانگلور، حیدراباد، میسور وغیره سفر کرد و هر جایی که رفت تاثیری از آن گرفت و در داستان های خود منعکس کرد. صادق هدایت اگر چه شیوه ای نو در داستان های خود و ادبیات هند و ایران ایجاد کرد ولی متا سفانه کسی به زندگی هدایت در هند نگاهی نکرد و رد پای هدایت در این سرزمین با گذشت زمان گم شد. دکتر سید اختر حسین استاد زبان و ادبیات فارسی و هدایت شناس در هند در مقاله ای بنام هندستان در آئینه بوف کور اظهار نظر کردند که فارسی دانان هند باید در برابر التفات هدایت به هند ، با نوشتن تاریخچه مفصل اقامت او در این کشور، دین خود را به او ادا کنند. به این سبب، نگارنده، که دانشجوی دکتر سید اختر حسین هستم تصمیم گرفتم با سفری پژوهشی و تحقیقی به شهر بمبئی و شهرهای دیگر ، به جستجوی رد پای هدایت بپردازم.


ادامه مطلب

شماره ۱۰۸ بخارا منتشر شد

Bukhara 108

صد و هشتمین شماره مجله بخارا با مقالاتی از محمدرضا شفیعی کدکنی، داریوش شایگان، ایرج افشار، داریوش آشوری،نصرالله پورجوادی، مینو مشیری و…. به همراه یادنامه‎های پاتریشیا کرون و دکتر محمود صناعی منتشر شد و از فردا پنجشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴ در دسترس علاقمندان قرار دارد.

و مروری داریم بر فهرست شماره ۱۰۸ بخارا :

 

یادنامه پروفسور پاتریشیا کرون

کتابشناسی پاتریشیا کرون

تقلیدی شگفت‌آور از شاهنامه در قرن هفتم/ محمدرضا شفیعی کدکنی

چگونه خلافت به سلطنت مبدل شد؟/ محمدعلی موحد

زندگی‌نامه‌ خودنوشت/ پاتریشیا کرون/ مسعود جعفری جزی

جاحظ و اصحاب جهالات/ پاتریشیا کرون/ مسعود جعفری جزی

سفرنامه ترمذ/ پاتریشیا کرون

سرآغاز زندگی بابک خرمدین/ پاتریشیا کرون/ کاظم فیروزمند

مروری بر کتاب پیامبران ایرانی/ پیتر براون/ کاظم فیروزمند

پاتریشیا کرون، محقق نوآور (گفتگو با دکتر حسن انصاری)

منطق‌الطیرخوانی در پرینستون/ ساناز رضایی و امیر حاجیان

تاریخ نشر

تاریخ نشر کتاب در ایران (۳۱) (انتشارات نیل)/ عبدالحسین آذرنگ

یادداشتهای فیسبوکی

یادداشت‌های فیس‌بوکی (۵) / نصرالله پورجوادی

قلمرنجه

قلم‌رنجه (۲۸)/ بهاءالدین خرمشاهی

آویزهها

آویزه‌ها (۳۱)/ میلاد عظیمی

یادنامه دکتر محمود صناعی

محمود صناعی/ علی قیصری/ علی باقری

سال‌شمار زندگی محمود صناعی/

گزارش شب محمود صناعی

در ستایش آزادی/ احسان یارشاطر

به یاد محمود صناعی/ ایرج افشار

ادای دینی به محمود صناعی/ داریوش آشوری

تربیت و آزادی، دو دغدغه دکتر محمود صناعی/ غلامحسین صدری افشار

نقش دکتر صناعی در معرفی روان‌شناسی علمی در ایران/ حبیب‌الله قاسم‌زاده

چرا نسل جدید نام محمود صناعی را فراموش کرده‌اند؟/ حسن حمید‌پور

محمود صناعی،‌ ایده‌آلیست و کمال‌گرا/ مینا فولادوند

خاطراتی از پدرم/ داریوش صناعی

گزین‌گویه‌هایی از محمود صناعی

فراز و نشیب زندگی محمود صناعی/ حسن حیمدپور

محمود صناعی و مقالات روشنگر و خواندنی‌اش/ محمد منصور هاشمی

 

جعبه آینه کتاب

جعبه آینه کتاب (۱۲)/ محمد افشین‌وفایی

پراکندههای ایرانشناسی

پراکنده‌های ایرانشناسی (۶)/ پژمان فیروزبخش

اوراق پریشان

اوراق پریشان (۴)/ محمدرضا ضیاء

اندیشه

جای سفیدپوستان در آفریقا کجاست؟/ نادین گوردیمر/ مینو مشیری

ایرانشناسی

معرفی چند کتاب ایران‌شناسی در خارج از ایران/ سهیلا صارمی

از چشمه خورشید

از چشمه خورشید (۳۸)/ هاشم رجب‌زاده

یادداشتهای یک کتابدار

یادداشت‌های یک کتابدار (۱۰)/ یزدان منصوریان

بوی جوی مولیان

ورارود و یاران مهربان (۶)/ مسعود حسینی‌پور

تازهها و پارههای زبان اردو

تازه‌ها و پاره‌های زبان اردو (۵)/ علی بیات

یاد یار مهربان

یاد یار مهربان (۴)/ مسعود میرشاهی

گزارش

گزارش دیدار با محمود دولت‌آبادی در کتابخانه ملی ایران/ پریسا احمدیان

گزارش مراسم اهدای سومین جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار

گزارش/

هم هشداردهنده و هم نویدبخش/ عبدالحسین آذرنگ

پیوسته روان است/ میلاد عظیمی

مدل‌های جدید سازمان‌دهی اطلاعات/ سعیده اکبری داریان

طراحی مدل نشر الکترونیک کتابهای درسی/ سپیده فهیمی‌فر

یاد و یادبود

استاد ما ابوالحسن جلیلی/ نصرالله پورجوادی

یادی از عبدالرحیم جعفری/ نصرالله پورجوادی

معرفی کتاب

پس از پنجاه سال/ داریوش شایگان

یادداشتهای یک ایرانی متمدن بامعرفت/ ایرج پارسی‌نژاد

اندرز به سلطان (درباره کتاب دکتر نگین یاوری)/ آرتور دادنی

موج شرافت در کارنامه روزنامه‌نگار/ اسماعیل جمشیدی

باباطاهر در آینه تاریخ/ مجتبی عبدالله‌نژاد

معرفی کتابهای چهارگانه رشیدالدین فضل‌الله همدانی

دیدار و گفتگو با پروانه پورشریعتی/ زهرا ناطقیان

shariati

صبح روز پنجشنبه بیست و سوم مهر یکهزار و سیصد و نود چهار ، کتابفروشی آینده با همکاری مجله بخارا میزبان پروانه پور شریعتی تاریخ نگار و استاد ایران شناسی و اسلام شناسی دانشگاه نیویورک بود . در آغاز جلسه علی دهباشی ضمن عرض خیر مقدم به پروانه پور شریعتی و ژاله آموزگار به معرفی پروانه پور شریعتی و فعالیت هایش می پردازد :

پروانه پورشریعتی در حال حاضر استاد ایران شناسی و اسلام شناسی در دانشگاه تکنولوژی نیویورک و همچنین محقق مهمان در مؤسسه تحقیقات در مطالعات یاستانی دانشگاه نیویورک است . ایشان ۱۴ سال در دانشگاه ایالتی اوهایو در بخش زبان و فرهنگ خاورمیانه تدریس کردند . ایشان مقالات بسیاری ، بیشتر به زبان انگلیسی در زمینه تاریخ ساسانیان، تواریخ محلی ایران ، منابع پارتی شاهنامه ، حماسه های ملی و پرستش مهر و عیاری در مجلات تخصصی مشترک دارند.

دکتر پروانه پورشریعتی و علی دهباشی  - عکس از مجتبی سالک

دکتر پروانه پورشریعتی و علی دهباشی – عکس از مجتبی سالک

ایشان همچنین عضوهیأت تحریریه نشریه مطالعات ایرانی است و کتاب ” افول و سقوط ساسانیان ” را نوشته است که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا منتشر شد و این کتاب به زبان عربی و فارسی هم ترجمه شده وترجمه فارسی آن توسط خانم آوا واحدی نوایی به زودی از سوی نشر نی منتشر می شود .

پس از انتشار کتاب نقدهای بسیاری بر این کتاب نوشته شد ، از جمله پروفسور فرد دانر استاد تاریخ دانشگاه شیکاگو ، این کتاب را ستایش کرده و گفته است که این اثر یک نقطه عطف یا سرفصل مهمی در پژوهش های تاریخی است .

کندی استاد دانشگاه لندن هم کتاب دکتر پورشریعتی را مهمترین بازنگری در تاریخ اواخر حکومت ساسانیان و چگونگی تسلط اعراب بر ایران دانستند . همچنین پروفسور استفن همفری استاد دانشگاه سانتراباربارا در کالیفرنیا کتاب را تصویر تازه و روشنی از دلایل افول و سقوط امپراطوری ساسانی دانسته اند و کار ایشان را ابتکاری شجاعانه ، نو و اثر گذار می دانند .

در ادامه علی دهباشی با طرح پرسش هایی ، گفتگو را چنین آغاز می کند :

چرا و چگونه وارد حوزه تاریخ شدید ؟


ادامه مطلب

زروانیسم، تسلیم در برابر تقدیر / پریسا احدیان

dolatabadi (1)

صبح روز پنجشنبه شانزدهم مهرماه سال یکهزار و سیصد و نود و چهار، کتابفروشی آینده با همکاری مجلۀ بخارا میزبان دکتر هوشنگ دولت آبادی پزشک و محقق و نویسنده در زمینۀ ادبیات، تاریخ، فرهنگ و جامعه شناسی بود.

در ابتدای جلسه علی دهباشی ضمن خوشامد گویی به میهمان جلسه، گفت:” شاید کنجکاوی و سئوال های اکثر دوستان که شما را می شناسند این باشد که چگونه کسی که متخصص بیماری های غدد و متابولیسم است به ادبیات و فرهنگ و بخصوص رمان نویسی روی آورده است؟ برای همین درخواست می کنم اندکی از گذشته و دوران کودکی و زمینه های فرهنگی خانواده خود صحبت کنید؟ و دلیل تحقیقات و پژوه شما در مورد دین زروان چه بود؟

دکتر هوشنگ دولت آبادی و علی دهباشی ـ عکس از مجتبی سالک

دکتر هوشنگ دولت آبادی و علی دهباشی ـ عکس از مجتبی سالک

دکتر هوشنگ دولت آبادی: خیلی ساده و بدون هیچ زحمتی وارد دنیای ادبیات شدم. ما خانواده‎ای داشتیم که قسمت اعظم فعالیتشان شعر بود؛ پدرم و خواهرم شاعر بودند و باقی هم که شعر نمی گفتند همه شعر شناس و متخصص در این زمینه بودند؛ این بود که بعد از هر مجلسی که دور هم جمع بودیم تفریحمان مشاعره بود و بندۀ بی مقدار هم بدون اینکه استعدادی در این زمینه داشته باشم علاقه مند به دنیای ادبیات شدم. اما اینکه چطور شد به پژوهش در دین زروان علاقه‎مند شدم: خصوصیتی دارم که خیلی‎ها دارند و امیدوارم آن‎هایی که ندارند و در وجودشان هست بدان توجه کنند؛ من دچار وقفه می شوم، یعنی یک جایی ذهنم گیر می‎کند و نمی‎توانم بدون آنکه این مسأله را توجیه کنم از موضوع بگذرم. اگر بخواهم تصویر طبی این موضوع را توصیف کنم مثل کمر دردهای ناگهانی است که فرنگی‎ها به آن «تیر جادوگر» می‎گویند. این بیماری به گونه‎ای است که یک مرتبه حس می کنید توان حرکت ندارید. در مورد دین زروان مطالعاتی داشتم ولی به وقفۀ ناگهانی از این راه دچار شدم! به این اندیشیدم که بعد از انقلاب اسلامی چطور شد جوانان ایرانی که تنها به آرایش مو و لباس و فرار از مدرسه در ساعت آخر فکر می کردند، به یکباره به روی مین رفتند! این تفاوت بسیار عمده ای بود و من نمی توانستم از این موضوع به سادگی بگذرم. به این نتیجه رسیدم که یک سری ریشه‎های اعتقادی وجود دارد برای اینکه شخص را دچار چنین تحولی نماید. البته گفته های امروز من را فارغ از اتفاقات سیاسی ببینید و چنانکه خواهید دید اصرار من هم در مورد دین زروان به این دلیل است که ما مشکلات عمده ای با باقی مانده‎های اعتقادات زروانی داریم که تا با این مشکلات روبرو نشویم و آن ها را دور نریزیم به مشکلات بزرگتری خواهیم رسید و از پیشرفت بازخواهیم ماند.


ادامه مطلب

بدرقه و خاکسپاری عبدالرحیم جعفری

مراسم بدرقه عبدالرجیم جعفری : دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ، ساعت ۹ صبح ـ خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، ابتدای خیابان فخر رازی

و مجلس یادبود : چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۴ مسجد جامع شهرک غرب ساعت ۶/۳۰ تا ۸ شب

با عبدالرحیم جعفری ـ اواخر دهه 1370

با عبدالرحیم جعفری ـ اواخر دهه ۱۳۷۰

62 منزل عبدالرحیم جعفری ـ فروردین 79 . دهباشی، عبدالرحیم جعفری، اصغر علمی و عزت الله فولادوند

62 منزل عبدالرحیم جعفری ـ فروردین ۷۹ . دهباشی، عبدالرحیم جعفری، اصغر علمی و عزت الله فولادوند

درکه منزل محمد بهرامی ( اردیبهشت 1381) ازراست : ؟ علی دهباشی ـ محمد احصایی ـ عبدالرحیم جعفری ـ محمد بهرامی ـ مرتضی ممیز و آیدین آغداشلو

درکه منزل محمد بهرامی ( اردیبهشت ۱۳۸۱) ازراست : ؟ علی دهباشی ـ محمد احصایی ـ عبدالرحیم جعفری ـ محمد بهرامی ـ مرتضی ممیز و آیدین آغداشلو

اردیبهشت 1381 ـ منزل استاد محمد بهرامی ( درکه) از راست: عبدالرحیم جعفری، محمد بهرامی، مرتضی ممیز، و علی دهباشی ردیف دوم: استاد عباس جمال پور و محمد احصایی

اردیبهشت ۱۳۸۱ ـ منزل استاد محمد بهرامی ( درکه) از راست: عبدالرحیم جعفری، محمد بهرامی، مرتضی ممیز، و علی دهباشی ردیف دوم: استاد عباس جمال پور و محمد احصایی

 با عبدالرحیم جعفری ـ تیر 1387

با عبدالرحیم جعفری ـ تیر ۱۳۸۷

 

به همراه عبدالرحیم جعفری ـ 16 اسفند 91

به همراه عبدالرحیم جعفری ـ ۱۶ اسفند ۹۱

با عبدالرحیم جعفری ـ یکشنبه 22 تیر 1393

با عبدالرحیم جعفری ـ یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳

ـ با عبدالرحیم جعفری ـ 22 تیر 1393

ـ با عبدالرحیم جعفری ـ ۲۲ تیر ۱۳۹۳

دسته‌ها