مرور برچسب

شعر فارسی

ساقی نامه/ جمشید ارجمند

این روزها استاد جمشید ارجمند حال خوشی ندارد و در بخش مراقبت‎های ویژه بیمارستان شهدای تجریش روزهای سختی را…

انتظار/حسن نیک بخت

مرا بی تو ای گُل، بهاری نباشد برای غَمَم غمگُساری نباشد تو رفتی و در مَنظرِ چشمِ گریان گُلی، گُلبنی،…