عصر دوشنبه های مجله بخارا

بیست و یکمین نشست از سلسله‌جلسات عصر دوشنبه‌های مجله‌ی بخارا اختصاص یافته به نقد و بررسی کتاب‌های «محاکمه‌های نمایشی» و «دوازده روز» که با ترجمه‌ی هوشنگ جیرانی و رحیم قاسمیان  از سوی نشر مد منتشر شده است.
در این نشست که در ساعت پنج بعدازظهر دوشنبه، شانزدهم مرداد ۱۴۰۲، در موسسه‌ی فرهنگی ققنوس (راوی دوران ) برگزار می‌شود آقایان سرگه بارسقیان‌، سپاس ریوندی، مهدی نوری و علی دهباشی به بحث درباره‌ی موضوعات مطرح‌شده در این دو کتاب می‌پردازند.
با پایان جنگ جهانی دوم و در پی بروز اختلاف میان استالین و تیتو، موجی از تصفیه‌ها در اروپای شرقی به راه افتاد. هزاران نفر در کشورهای اقماری اتحاد شوروی در دادگاه‌های نمایشی محاکمه و به اعدام یا زندان‌های ‌طویل‌المدت محکوم شدند. «محاکمه‌های نمایشی»، کتابی به قلم گئورگ هودوش، داستان این تصفیه‌هاست. مهم‌ترین کشور در جریان این محاکمه‌ها مجارستان بود. سبعیت حاکمان مجارستان به حدی بود که پس از مرگ استالین و با برافتادن پرده‌ها، مردمان این کشور از شدت و عمق این محاکمات به خشم آمدند. این خشم با ناکارآمدی حاکمان کشور و مشکلات اقتصادی مردم درآمیخت و در سال ۱۹۵۶ به انقلاب مجارستان انجامید. کتاب «دوازده روز» نیز داستان این انقلاب خونین است.
«محاکمه‌های نمایشی»، گئورگ هودوش، ترجمه‌ی هوشنگ جیرانی.
«دوازده روز»، ویکتور شبشتین، ترجمه‌ی رحیم قاسمیان.

موسسه فرهنگی وهنری ققنوس (راوی دوران) . خیابان انقلاب . خیابان وصال شیرازی . کوچه شفیعی .شماره یک.