شب یکصد سالگی محمدعلی موحد

شب یک‌صدسالگی «محمّدعلی موحّد»
در مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی

مجلّۀ بخارا با هم‌کاری مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، ونشر کارنامه شب یک‌صدمین زادروز استاد دکتر «محمّدعلی موحّد»، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی را برگزار می‌کند.
شش‌صدوهفتادویکمین شب از سلسلۀ شب‌های بخارا با حضور ژاله آموزگار، حسن انوری، محمّدرضا شفیعی کدکنی، شهرام ناظری، مصطفی ملکیان، مقصود فراستخواه، سیروس علی‌نژاد، مسعود جعفری جزی، علی دهباشی‌ و شاگردان، دوستان و دوست‌داران ایشان برپا می‌شود و هم‌چنین پیام کاظم موسوی بجنوردی قرائت خواهد شد.
رونمایی از کتاب «آثارشناسی توصیفی شمس تبریزی» تألیف مجید رنجبر بخش دیگری از این مجلس است.
شب یک‌صدسالگی «محمّدعلی موحّد»، سه‌شنبه، دوم خرداد، ساعت ١٧ در مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی به نشانی میدان شهید باهنر (نیاوران)، خیابان شهید پورابتهاج (کاشانک)، نرسیده به سه‌راه آجودانیه، شمارۀ ٢١٠ برگزار می‌شود.