هجدهمین بزرگداشت فردوسی

 

رونمایی از کتاب «یادنامه‌ی فردوسی به کوشش علی دهباشی به همت موسسه‌ی فرهنگی ادبی پالیز فرهنگ و فرزانگی و مجله‌ی بخارا در شهر کاشان برگزار می‌شود.

در این مراسم که در عصر پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ در سالن مهرگان فرهنگسرای مهر کاشان برگزار خواهد شد، مصطفی ملکیان، محمد راستگو، نیما ظاهری و علی دهباشی درباره‌ی این کتاب و اهمیت شاهنامه و فردوسی سخنرانی خواهند کرد. همچنین در این برنامه، احمدرضا جعفری‌فرد تارنوازی خواهد کرد و فرهمند و فرهدخت فرزانگان داستان ضحاک را نقالی خواهند کرد. نرگس حمزه‌ای، دبیر برگزاری این نشست است‌‌.
 
کتاب «یادنامه‌ی فردوسی» که به کوشش علی دهباشی منتشر شده است، متشکل است از مجموعه مقالاتی از مهم‌ترین پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی درباره‌ی زندگی و زمانه‌ی فردوسی، بررسی وجوه مختلف و قابلیت‌ها و امتیازهای حماسه‌ی بزرگ حکیم توس.

این برنامه، پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن مهرگان فرهنگسرای مهر شهر کاشان برگزار خواهد شد.