پیام صوتی پروفسور گورگن ملیکیان

 

آنچه می‌شنوید پیام صوتی پروفسور گورگن ملیکیان، ایران‌شناس دانشگاه ایروان است که در تماس تلفنی با استاد داود محمد‌ی‌فر به صورت مستقیم در پنجمین رویداد «دوسالانه‌ی کوه‌نوشته‌ها» (بیستم آذرماه ۱۴۰۱) پخش شد.
 
گورگن ملیکیان در ۲۳ آذرماه ۱۳۱۵ در شهر آبادان چشم به جهان گشود. وی پس از پایان دبیرستان در سال ۱۳۳۳ به تهران آمد و کمی پس از  آن در سال ۱۳۳۷ به همراه خانواده برای همیشه به ارمنستان شوروی رهسپار شد. 
در دوران شوروی در دانشگاه دولتی ایروان نخست دوران دانشجویی را سپری کرد و سپس به سمت استادیار زبان پارسی در کرسی ایران‌شناسی بکار گرفته شد و در سال ۱۳۷۱ هم استاد دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه دولتی ایروان بود تا اینکه در سال ۱۳۹۷ بازنشسته گردید. اکنون در دوران بازنشستگی در سن ۸۶ سالگی همچنان استاد برجسته زبان پارسی در کرسی ایران‌شناسی دانشگاه است.
 
شایان ذکر است که استاد داود محمدی‌فر کتاب «تاریخ کامل کوهنوردی ایران» را به پروفسور گورگن ملیکیان تقدیم کرده است.