گفت و گو با فائزه مردانی

دیدارهای ادبی و هنری در عصر یکشنبه‌ها
 
نخستین نشست مجله بخارا  با عنوان «دیدارهای ادبی و هنری در عصر یکشنبه‌ها» با همکاری کتابفروشی گلفام در ساعت پنج بعداز ظهر یکشنبه دوازدهم دی ۱۴۰۰ در محل این کتابفروشی برگزار می‌شود. این نشست به خاطر رعایت موازین بهداشتی بصورت مجازی برگزار می‌شود. اولین جلسه اختصاص یافته است به: «ترجمه‌های ایتالیایی از شعر و رمان معاصر». سخنران این نشست دکتر فائزه مردانی استاد دانشگاه بولونیا است.
دکتر فائزه مردانی از سال ۱۹۹۸ تاکنون در دانشگاه بولونیا به تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول است. وی دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه لاساپینزای رم گذرانده است و دکترای ایرانشناسی را از مؤسسه خاورشناسی دانشگاه ناپل با رساله‌ای زیر عنوان «شعر معاصر ایران میان دو انقلاب  ۱۹۰۶-۱۹۷۹» دریافت کرده است. توجه ویژه‌ای به شعر و نثر نوین فارسی پس از جنبش مشروطه تا امروز دارد و در این زمینه پژوهش‌ها، مقالات و ترجمه‌های گوناگونی در راستای شناساندن ادب معاصر ایران، به زبان ایتالیایی، به چاپ رسانده است. از تلاش‌های وی در حیطه معرفی، نقد و بررسی آثار شاعران مهم مکتب نیمایی و پس از آن، می‌توان به ترجمه اشعار نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، احمد شاملو، ضیا موحد و گروس عبدالملکیان اشاره کرد.
سخنرانی و گفتگو با دکتر فائزه مردانی از نشانی‌های بصورت زنده پخش می‌شود:
instagram.com/bukharamag
instagram.com/elmifarhangi_golfam
instagram.com/@elmifarhangi