شب هنرستان صنعتی تهران

به مناسبت یکصد و سیزده سالگی هنرستان صنعتی تهران مجله بخارا شبی از شبهای بخارا را اختصاص داده است به معرفی این نهاد بزرگ علمی که توانسته بیش ازیک قرن تداوم کاری داشته باشد . در این شب سخنرانان به وجوه تاریخی این نهاد علمی از ابتدا تا کنون می پردازند . این مراسم در ساعت پنج بعد از ظهرسه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۸ در سالن احتماعات هنرستان واقع در خیابان سی تیر . روبروی موزه فناوری برگزار می شود.
روز جمعه ۱۷ ربیع الاول ۱۳۲۴ مقارن با ۲۰
اردیبهشت ۱۲۸۵ هجری خورشیدی، یعنی ۱۱۳ سال پیش درخواستی با امضای میرزانصرالله خطاب به پادشاه وقت ایران مظفرالدین شاه قاجار به دربار تقدیم شد که در آن اجازه تاسیس یک باب مدرسه را در دارالخلافه تهران داشتند.
این اقدام نیک اندیشانه به توصیه و پیگیری میرزامحمودخان احتشام السلطنه سفیر وقت ایران در برلین و عضوِ انجمن معارف صورت انجام پذیرفت، تا یک سال بعد و مقارن با تصویب قانون مشروطه و تاسیس بلدیه تهران مردم این شهر شاهدِ تاسیس نخستین مدرسه مدرن صنعتی به نام ؛؛مدرسه ایران و آلمان؛؛ باشند.
مدرسه ای که با پذیرش و ثبت نام از ۴۰ تن از نوجوانان و جوانان تهران آغاز به کار کرد، تا برای نخستین بار، فرصتِ تحصیل به فرزندان طبقه متوسط و پایین تر جامعه داده شود.
بکارگیری فارغ التحصیلان دارالفنون و تحصیل کردگان از فرنگ برگشته از قبیل نظام وفا، بزرگ علوی، تقی آرانی، نیما یوشیج، محمد عبده و میرزا مهدی خان ورزنده برای تدریس و در حرفه معلمی موجب شد تا بستری از جریانِ نواندیشی و دگراندیشی در بین فارغ التحصیلان این مدرسه فراهم شود، جریانی که بعدها نقش به سزایی در اتفاقات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران داشتند.
همزمان با ناآرامی های اواخر دوره قاجار و روی کارآمدن دولت تازه، پرداخت بودجه سالی هزارتومان منوط به تدریس مهارت های فنی و حرفه ای در مدرسه شد.
لذا نام مدرسه ایران و آلمان به مدرسه صنعتی تهران تغئیر یافت و دکتر ولفانگ اشترونگ برای نظارت بر نصب و راه اندازی ماشین آلات خریداری شده از آلمان وارد ایران شد و ریاست نخستین هنرستان صنعتی ایران را به عهده گرفت.
طی بیش از یک قرن فعالیت آموزشی مدرسه فراز و فرودهای بسیاری رخ داده لیکن، هیچ گاه چراغ این مدرسه خاموش نشد، و امروز پس از ۱۱۳ سال افتخارآفرینیِ فارغ التحصیلان، کماکان چراغِ راه و پیش قراول هنرستانهای کشور است.