دیدار وگفتگو با سیمون کریستو فرتی

 

یکصد وهفتاد وسومین نشست از سلسله جلسات صبح پنجشنبه های مجله بخارا اختصاص یافته است به دیدار و گفتگو با دکتر سیمون کریستوفر فرتی که در ساعت نه صبح پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۸ در خانه گفتمان شهر (وارطان ) برگزار می شود .
دکتر سیمون کریستوفرتی ایرانشناس ایتالیایی و عضو هیئت علمی دانشگاه کافوسکاری ونیز ( ایتالیا ) می باشد. مهمترین استاد کریستوفرتی در زمینه ایرانشناسی مرحوم جان روبرتو اسکارچیا دیگر ایران شناس ایتالیایی است که سال گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد. کریستوفرتی درزمینه های مختلف تاریخ ایران از جمله گاهشماری مطالعات و تحقیقات بسیاری کرده و اکنون سالهاست که به تالیف و پژوهش در زمینه های مختلف گاه شماری ایرانی مشغول می باشد. او در این زمینه از جمله مطالعه مفصلی درباره جشن سده انجام داده است که به زبان ایتالیایی به چاپ رسیده است . او همچنین چند سال پیش کتاب گاه شماری در ایران قدیم سید حسن تقی زاده رااز فارسی به ایتالیایی ترجمه نموده است. مقاله های ایرانیکا در زمینه تقویم نیز این روزها به وسیله او تالیف می شود. این سفر، چندمین سفر او به ایران می باشد.
خانه گفتمان شهر . میدان فلسطین . ضلع جنوبی خیابان طالقانی . پلاک ۵۱۴