شب نیکوس کازانتزاکیس

 

نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده بود و مترجم و جهانگرد و فیلسوف. خالق زوربای یونانی، آخرین وسوسه مسیح، مسیح بازمصلوب، آزادی یا مرگ ، برادرکشی، سرگشته راه حق و…کازانتزاکیس را ستون استوار ادبیات مدرن یونان می‎دانند. نه بار در سال‎های متفاوت نامزد دریافت نوبل ادبی شد و سرانجام در 1957 این جایزه با یک رأی بیشتر نصیب آلبرکامو شد. کازانتزاکیس در همان سال به علت بیماری درگذشت و او را جایی در اطراف شهر هراکلیون به خاک سپردند .
استاد مصطفی ملکیان و دکترمحمد دهقانی ، علی دهباشی، گلبرگ برزین و فرزانه قوجلو از وجوه گوناگون این نویسنده و فیلسوف و عارف سخن خواهند گفت. فیلمی کوتاه از زندگی او به نمایش درخواهد آمد و نیز بخشی کوتاه از فیلم زوربای یونانی که در حقیقت نام او را در جهان ادبیات و سینما جاودانه ساخت. ازدیگر بخش های شب کازنتزاکیس رونمایی از کتاب«نیکوس کازانتزاکیس» به قلم هلن کازانتزاکیس که فرزانه قوجلو ترجمه کرده و نشر ماهریس به تازگی آن را روانه بازار کرده، خواهد بود. شب نیکوس کازنتزاکیس در ساعت پنج بعد از ظهر
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398، در تالار فردوسی
خانه اندیشمندان علوم انسانی،خیابان استاد نجات‎الهی، بوستان ورشو برگزار می شود