شب سفرنامه ناصر خسرو

 

قریب به هزار سال می‌گذرد؛ از سرگذشت ناصرخسرو و آنچه از سفر چندساله‌اش‌ برای ما به‌یادگار گذاشت.
بی‌گمان، سفرنامه ناصرخسرو از مهمترین سفرنامه‌های تاریخ جهان است و‌ تا به‌امروز ده‌ها مقاله و کتاب درباره آن منتشر شده.
اینک، دکتر محمد توکلی صابری گامهای ناصرخسرو را پی گرفته، در این مسیر به چند کشور سفر کرده، و گزارش چند ساله کار خود را در دو‌ مجلد (هزار صفحه‌ای) در اختیار ما قرار داده‌ است.
در «شب سفرنامه ناصر خسرو» دکتر محمد عمادی حائری درباره سفرنامه ناصر خسرو سخنرانی خواهد کرد. سپس، دکتر محمد رضا توکلی صابری گزارش سفر خود را از جغرافیا و تاریخ مسیر سفرنامه ناصرخسرو، با فیلم و عکس، ارائه می‌کند.

یکشنبه، بیستم آبان ۱۳۹۷. ساعت پنج بعدازظهر .
خانه گفتمان شهر. میدان فلسطین. خیابان طالقانی غربی. ضلع جنوبی خیابان طالقانی. پلاک ۵۱۴