شب تمدن و فرهنگ اورارتویی

به مناسبت انتشار دو کتاب از پژوهش های خانم مریم دارا درباره تمدن وفرهنگ اورارتویی مجله بخارا با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی شب تمدن و فرهنگ اورار تویی در تالار حافظ خانه اندیشمندان در ساعت پنج بعد از ظهردوشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۷ برگزار می کند.
اورارتوها در حدود قرن نهم تا ششم ق.م در نواحی اطراف دریاچه‌های وان ترکیه، سوان ارمنستان و ارومیه در ایران حکومت می‌کردند. از آنها دژها، چشمه، کانال، معابد و کتیبه‌هایی تا کنون به دست آمده است.
آنها صنعتگران و کاتبان بسیاری در خدمت داشتند و آثار مفرغی از جمله انواع سلاح، ظروف و مبلمان بر جای مانده است.
انواع کتیبه‌هایی از آنها به خط میخی و هیروگلیف باقی مانده است. این کتیبه‌ها بر سنگ و صخره، ظروف، گوی، لوح گلی و سنگی، سفال نوشته شده‌اند.
در شب تمدن و فرهنگ اورار تویی استادان: حمید خطیب شهیدی . بهروز عمرانی . مهرداد ملکزاده . مریم دارا سخنرانی خواهندکرد. سپس از دوکتاب خانم مریم دارا رونمایی خواهد شد.
کتاب «کتیبه‌های میخی اورارتویی از ایران» تالیف مریم دارا درباره این کتیبه در ایران است که تعداد آنها در ایران ۷۴ کتیبه میخی و ۱۴ کتیبه میخی است. کتاب «کتیبه‌های هیروگلیف اورارتویی از ایران» نیز ۷۲ کتیبه از ایران را مورد پژوهش قرار داده‌اند. این کتیبه‌ها برخی هنوز در ایران هستند و تعدادی از آنها پیشتر از ایران خارج شده بودند و اکنون در موزه‌های دیگر نگهداری می‌شوند.
خانه اندیشمندان علوم انسانی. خیابان نجات اللهی . چهارراه ورشو . تالار