استاد محسن ثلاثی و جهان ایرانی


سومین نشست از سلسله نشست های جهان ایرانی در ساعت پنح بعداز ظهر شنبه سی ام تیر در خانه گفتمان شهر (خانه وارطان) واقع در میدان فلسطین .خیابان طالقانی غربی .پلاک ۵۱۴ برگزار می شود.
در این نشست استاد محسن ثلاثی درباره ” جهان ایرانی وایران جهانی ” سخنرانی خواهند کرد و درپایان جلسه به سوالات دانشجویان و حضار پاسخ خواهند داد. ایشان باز نشسته گروه انسان شناسی دانشگاه تهران و مترجم اثار بسیار مهمی در جامعه شناسی و انسان شناسی هستند . تر جمه استاد ثلاثی از ترجمه کتاب ” فراسوی چپ و راست ” اثر انتونی گیدنز برنده جایزه کتاب سال شده است. همچنین کتاب ” جهان ایرانی …..” ” کتاب برگزیده دانشگاه تهران در ۱۳۷۹ شناخته شد . و ترجمه ” تو تالیتاریسم ” از هانا ارنت ، ” کالبد شناسی چهار انقلاب ” از کرین برینتون ، ” زبان و اسطوره ” از ارنست کاسیرر ” پیامدهای مدرنیته” از انتونی گیدنز ودهها کتاب دیگر از جمله تر جمه های ایشان است.