شب بخارا در اصفهان

شب بخارا در اصفهان

شبی دیگر از شبهای بخارا در اصفهان اختصاص یافته به ارا وعقاید دکتر شایگان دریاره معماری اصفهان. در این مراسم مهندس محمد رضا حائری و علی دهباشی سخنرانی خواهند کرد و فیلمی مستند به نمایش در می اید. این شب در محل دانشگاه علمی وکاربردی باهمکاری گروه سونره برگزار می شود.