بخارای نوروزی منتشر شد

بخارای نوروزی (شماره123) با سروده منتشر نشده ایی از استاد شفیعی کدکنی و بخش ویژه استاد حسین گل گلاب که تصویرشان بر روی جلد بخاراست.

با هم مروری داریم به فهرست مطالب شماره نوروزی مجله بخارا:

جانِ جهان                                                               

پیام منظوم استاد شفیعی کدکنی برای مجلس جشن نودسالگی سایه 

فلسفه

دربارة میراث مزدیسنای در فلسفة ایرانی/ امیل بنونیست/ ژاله آموزگار 

زبان فارسی

زبان فارسی و گویشهای محلی/  

مجتبی مینوی، محمدرضا شفیعی کدکنی، پرویز ناتل خانلری

وحدت ملی ایران

سیستان، پارة تن ایران/ سیدمصطفی محقق داماد 

زبان‌شناسی

جامعه‌شناسی زبان  – بخش پایانی/ محمدرضا باطنی 

شاهنامه‌پژوهی

شاهنامة طوبقاپوسرای، مورخ 731 ق/ جلال خالقی مطلق 

ادبیات فارسی

تغییر جایگاه شاعران در تاریخ ادبیات – بخش پنجم/ مسعود جعفری جزی 

نشر و تمدن (9)/ عبدالحسین آذرنگ 

قلم‌رنجه (42)/ بهاءالدین خرمشاهی/ محمدجواد سمیعی 

یادداشت‌های ادبی و تاریخی (4)/ ابوالفضل خطیبی 

آویزه‌ها (43)/ میلاد عظیمی 

در حاشیة ایرانشناسی (7)/ محمد افشین‌وفایی 

در حواشی کتاب در ایران (13) ـ حقوق مالکیت فکری در ایران/ محمود آموزگار

سایه‌سار (3)/ سایه اقتصادی‌نیا 

یادنامة حسین گل‌گلاب

یادی از استاد گل‌گلاب/ علی دهباشی 

سروده‌های پدرم/ هما گل‌گلاب 

استادم گل‌گلاب/ کامران فانی 

استاد گل‌گلاب و سرود ای ایران/ علی غضنفری 

گل‌گلاب وطنش را دوست داشت/ هومن ظریف 

به ترنم و ترانه (6)/ مهدی فیروزیان 

تاریخ معاصر

نامه‌های سرگرد جعفر وکیلی/ پیروز وکیلی  

حافظ‌ پژوهی

نامه‌نگاری‌های حافظ و سلطان احمد جلایر (2)/ علی فردوسی 

شب مارسل پروست

گزارش شب مارسل پروست/ آیدین پورخامنه 

چراغی در جهان/ محمود دولت‌آبادی 

خواب و خاطره، پایه‌های اصلی رمان پروست/ کامران فانی 

همت می‌خواهد و تجربه و سن/ حامد فولادوند 

قطب‌نمایی برای گم نکردن راه/ محمدمنصور هاشمی 

بزرگ‌ترین نویسندة تمام زمانها/ داریوش شایگان 

پرسش ادبی

کتان و مهتاب/ بهرام گرامی 

سفرنامه

از قسطنطنیه تا زادگاه خیام/ ا. وی. ویلیامز جکسون/ فاطمه انگورانی 

از چشمه خورشید (46)/ هاشم رجب‌زاده 

تازه‌ها و پاره‌های زبان اردو (9)/ علی بیات 

پژوهش در موسیقی ایران

راز و نیاز با خداوند: مناجات، نیایشی آوازی در خراسان ایران/ آمنه یوسف‌زاده 

کاریز (2)/ مجید سلیمانی 

ورارود و یاران مهربان (12)/ مسعود حسینی‌پور 

یادداشت‌ها (8)/ محمد ترکمان 

یاد یار مهربان (10)/ مسعود میرشاهی 

ایران باستان

سه مقاله از کتاب «داریوش شاه بزرگ»  

یادداشت‌های یک کتابدار (18)/ یزدان منصوریان 

بررسی داستان امروز 3 – فرشته احمدی 

معرفی کتاب

ترانه‌‌های قیصر امین‌پور در ترازوی نقد/ فائزه ترکاشوند 

روزگار فرخ/ زهرا پلمه 

شاه‌نامه‌ها/ مریم اسدزاده