شب سفر ادبی

فردا پنجشنبه هفتم بهمن ساعت پنج بعد از ظهر شب سفر ادبی در محل کانون زبان فارسی برگزار می شود. این نشست ادبی با همکاری انجمن ایرانشناسی در ایران . انستیتو فرانسه و مجله بخارا تنظیم شده است.

در این مراسم نویسندگان و استادان ایرانی و فرانسوی درباره ” تاثیر پذیری متقابل نویسندگان فرانسوی و ایرانی ” سخنرانی خواهند کرد. در ” سفر ادبی” ابتدا سفیر فرانسه در تهران سخن خواهد گفت. سپس دکتر داریوش شایگان از آشنایی خود با زبان و ادبیات فرانسه سخن می گوید. خانم مارین فرو مانژه درباره کتابهای سفرنامه نویسان فرانسوی که از ایران دیدار کردند و علی دهباشی درباره سیاحان ایرانی و مشاهدات انها از فرهنگ فرانسه سخنرانی خواهند داشت.همچنین خانم دو مینیک ترابی درباره جغرافیای تخیل در ادبیات و خانم مهشید نونهالی درباره نقش ترجمه در شناخت ادبیات و دکتر اسفندیار اسفندی درباره تأثیر سعدی در نویسندگان فرانسوی و دکتر جمشید پرتوی درباره گو بینو و ایران سخنرانی می کنند.

شب سفرادبی در ساعت پنج بعد از ظهر پنجشنبه هفتم بهمن در محل کانون زبان فارسی . خیابان ولی عصر . سه راه زعفرانیه .خیابان عارف نسب پلاک دوازده برگزار می گردد.