عصری با سردبیر مجله بخارا

photo_2016-08-29_10-24-55
انجمن ادبی امل در ادامه فعالیتهای ادبی خود نشستی با سردبیر مجله بخارا در عصر دوشنبه هشتم شهریورماه 1395 در شهرامل برگزار می کند.
دراین نشست ابتدا گزارشی ازفعالیتهای ادبی انجمن ارائه می شود. سپس فیلمی ازچگونگی انتشار مجله بخارا به نمایش در می اید. سپس علی دهباشی درباره اهمیت و جایگاه نشریات ادبی در پیشرفت و کشف استعدادهای تازه از مجله “دانشکده” به سردبیری ملک الشعرای بهار تا کنون می پردازد‌. در پایان این نشست سردبیر بخارا به سوالات روزنامه نگاران ادبی؛ شاعران و نویسندگان ساکن شهر آمل پاسخ می دهد.