درگذشت استاد حمید ایزدپناه

با خبر شدیم که استاد حمید ایزدپناه روز چهارشنبه 21 بهمن 1394 در سن 82 سالگی در پاریس از دنیا رفت. خبرگزاری ایسنا چنین گزارش کرده استدرگذشت استاد حمید ایزدپناه

 

و مجله بخارا در تاریخ 19 اردیبهشت 1394 شب حمید ایزدپناه را برگزار کرد. izadpanah (2)

با هم مروری می کنیم بر گزارش شب حمید ایزدپناه. روخش شاد، یادش همواره با ما: 

شناخت لرستان به همت حمید ایزدپناه/پریسا احدیان

 

یونسکو با سید حسین نصر و حمید ایزدپناه ـ شهریور 78
یونسکو با سید حسین نصر و حمید ایزدپناه ـ شهریور 78
کنفرانس ایرانشناسان اروپا ـ شهریور 78 ـ پاریس از راست : هایده لاله، فرانسیس ریشار ـ گارنیک آساطوریان ـ ژاله آموزگار ـ حمید ایزدپناه و علی دهباشی
کنفرانس ایرانشناسان اروپا ـ شهریور 78 ـ پاریس از راست : هایده لاله، فرانسیس ریشار ـ گارنیک آساطوریان ـ ژاله آموزگار ـ حمید ایزدپناه و علی دهباشی