بدرقه و خاکسپاری عبدالرحیم جعفری

مراسم بدرقه عبدالرجیم جعفری : دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ، ساعت ۹ صبح ـ خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، ابتدای خیابان فخر رازی

و مجلس یادبود : چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۴ مسجد جامع شهرک غرب ساعت ۶/۳۰ تا ۸ شب

با عبدالرحیم جعفری ـ اواخر دهه 1370
با عبدالرحیم جعفری ـ اواخر دهه 1370
62 منزل عبدالرحیم جعفری ـ فروردین 79 . دهباشی، عبدالرحیم جعفری، اصغر علمی و عزت الله فولادوند
62 منزل عبدالرحیم جعفری ـ فروردین 79 . دهباشی، عبدالرحیم جعفری، اصغر علمی و عزت الله فولادوند
درکه منزل محمد بهرامی ( اردیبهشت 1381) ازراست : ؟ علی دهباشی ـ محمد احصایی ـ عبدالرحیم جعفری ـ محمد بهرامی ـ مرتضی ممیز و آیدین آغداشلو
درکه منزل محمد بهرامی ( اردیبهشت 1381) ازراست : ؟ علی دهباشی ـ محمد احصایی ـ عبدالرحیم جعفری ـ محمد بهرامی ـ مرتضی ممیز و آیدین آغداشلو
اردیبهشت 1381 ـ منزل استاد محمد بهرامی ( درکه) از راست: عبدالرحیم جعفری، محمد بهرامی، مرتضی ممیز، و علی دهباشی ردیف دوم: استاد عباس جمال پور و محمد احصایی
اردیبهشت 1381 ـ منزل استاد محمد بهرامی ( درکه) از راست: عبدالرحیم جعفری، محمد بهرامی، مرتضی ممیز، و علی دهباشی ردیف دوم: استاد عباس جمال پور و محمد احصایی
 با عبدالرحیم جعفری ـ تیر 1387
با عبدالرحیم جعفری ـ تیر 1387

 

به همراه عبدالرحیم جعفری ـ 16 اسفند 91
به همراه عبدالرحیم جعفری ـ 16 اسفند 91
با عبدالرحیم جعفری ـ یکشنبه 22 تیر 1393
با عبدالرحیم جعفری ـ یکشنبه 22 تیر 1393
ـ با عبدالرحیم جعفری ـ 22 تیر 1393
ـ با عبدالرحیم جعفری ـ 22 تیر 1393