بزرگ بانوی داستانسرای فارسی / دکتر محمدرضا قانون پرور

دوست عزیزم دهباشی

امروز که تو را در کنفرانس انجمن بین‌المللی ایران‌شناسی دیدم، به یاد همه کارهایی که برای فرهنگ و ادبیات فارسی کرده‌ای و می‌کنی افتادم و به یاد جشن‌نامه‌ها که تدارک دیدی و به‌ویژه جشن‌نامه سیمین دانشور که من او را سال‌ها پیش در مقاله‌‌ای به زبان انگلیسی بزرگ بانوی داستان‌سرایی فارسی خواندم و هرچه پیرتر می‌شوم، و مثلاً باتجربه‌تر، از کاربرد عبارت «بزرگ بانوی داستان‌سرائی فارسی» در مورد خانم دانشور احساس غرور و افتخار می‌کنم. در کنفرانس انجمن بین‌المللی ایران‌شناسی که امسال در کالیفرنیا برگزار شده است در میان مقالات علمی که عرضه شده دست‌کم ده مقاله به طریقی گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم به بررسی سووشون و دیگر آثار دانشور پرداخته یا اشاره شد و باز همان احساس بازآمد، چون سال‌ها پیش افتخار آن را پیدا کردم که سووشون خانم دانشور را به انگلیسی برگردانم، کتابی که هنوز بعد از بیست سال که از ترجمه آن می‌گذرد به چاپ دوباره و دوباره می‌رسد و این همه را مدیون اصل داستان و خانم دانشور می‌دانم و نه ترجمه و مترجم آن.

با آرزوی تداوم سایه بزرگ بانوی داستان‌سرائی فارسی بر سر همه ما و ادب فارسی.

خرداد 1389

بخارا 75، فروردین ـ تیر 1389