مرور برچسب

آویزه ها

آویزه‎ها(12) میلاد عظیمی

- چشمها را باید شست! مقاله آقای عباس عدالت را (فرضیه فاجعه‌زدگی: تأثیر پایدار فاجعه مغول در تاریخ سیاسی، اجتماعی…

آویزه ها(9) / میلاد عظیمی

96ـ احسان‌ طبري‌ و نقد ادبي‌ دكتر ايرج‌ پارسي‌نژاد در ادامة‌ پژوهش‌هاي‌ سودمند خود به‌ مطالعه‌ در كارنامة‌ احسان‌…

آویزه ها(5) میلاد عظیمی

44 ـ اي‌ روشني‌ باغ‌ و بهاران‌ كه‌ تو بودي‌  1. با درگذشت‌ استاد شهيدي‌ فرهنگ‌ ايران‌ و اسلام‌ يكي‌ از خادمان‌…

آویزه ها(4) میلاد عظیمی

 36 - دفتر دگرسانى‏هاى غزليات حافظ  ديده‏ها در طلب لعل يمانى خون شد. سرانجام با انتشار اين كتاب عظيم يكى از…

آویزه ها(3)/ میلاد عظیمی

  27- علامه قزوينى و دستورخط فارسى مصوب فرهنگستان‏  رساله دستورخط فارسى مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسى را تورق…