گزارشی تصویری از شب مه لقا ملاح


 

شب مه لقا ملاح، مادر محیط زیست ایران،  برگزار شد. در اینجا گزارشی تصویری را خواهیم دید و گزارش تفصیلی این مراسم را در شماره دوم مجله محیط زیست صنوبر که به زودی چاپ می شود خواهیم خواند .

عکس ها از: ژاله ستار

دکتر اسماعیل کهرم، نسرین ابوالحسنی (دختر بانو ملاح) و مهرانیگز ملاح خواهر مه لقا ملاح
دکتر اسماعیل کهرم، نسرین ابوالحسنی  )دختر مه لقا ملاح( و مهرانگیز ملاح )خواهر بانو ملاح(

 

تصویری از بانو مه لقا ملاح
تصویری از بانو مه لقا ملاح

دکتر نوش آفرین انصاری از آشنایی و خاطرات خود با مه لقا ملاح سخن گفت
دکتر نوش آفرین انصاری از آشنایی و خاطرات خود با مه لقا ملاح سخن گفت

 

دکتر شیوا دولت آبادی از پایداری های مه لقا ملاح برای حفظ محیط زیست سخن راند
دکتر شیوا دولت آبادی از پایداری های مه لقا ملاح برای حفظ محیط زیست سخن راند
سیروس علی نژاد و علی دهباشی در شب مه لقا ملاح
سیروس علی نژاد و علی دهباشی در شب مه لقا ملاح
رخشان بنی اعتماد،کارگردان فیلم«همه درختان من»
رخشان بنی اعتماد،کارگردان فیلم«همه درختان من»

 

دکتر اسماعیل کهرم بخشی از خاطرات دوران همکاری با مه لقا ملاح را حکایت کرد
دکتر اسماعیل کهرم بخشی از خاطرات دوران همکاری با مه لقا ملاح را حکایت کرد

 

دکتر مجتهد شبستری سفیر سابق ایران در تاجیکستان
دکتر مجتهد شبستری سفیر سابق ایران در تاجیکستان

 

مجتبی میرطهماسب تهیه کننده فیلم «همه درختان من»
مجتبی میرطهماسب تهیه کننده فیلم «همه درختان من»

 

رخشان بنی اعتماد به همراه مهرانگیز ملاح
رخشان بنی اعتماد به همراه مهرانگیز ملاح

 

دکتر عزت الله فولادوند و دکتر مجتهد شبستری
دکتر عزت الله فولادوند و دکتر مجتهد شبستری

 

رخشان بنی اعتماد به همراه علی دهباشی در کانون زبان فارسی
رخشان بنی اعتماد به همراه علی دهباشی در کانون زبان فارسی

 

مهر انگیز ملاح و نسرین ابوالحسنی خواهر و دختر مه لقا ملاح
مهر انگیز ملاح و نسرین ابوالحسنی خواهر و دختر مه لقا ملاح