One Comment

  1. 1

    اسد مشرف زاده

    باسلام وسپاس از همه سروران .حق مظلب به کمال اداگردیده و حیف که دراین جانمیتوانم دسته گلی ازجای جای وطنم تقدیم نمایم….بسیار سپاس ومعمولا بازنشرنموده ام …..من لیلی ام نماد راستین پوشش و هویت زنان لر، همان که دستمالهایم، زلفهایم، چین چین دامنم گواه اصالت و قدمت هزاران سالۀ اجدادمان، پدران و مادران دلیر لر تبار این سرزمین را دارد. من لیلی ام عروسکی با اصالت و عیدانه ای پر از عشق برای دخترکان ایلم می رقصم و خنده بر لب دارم تا اخم روزگار گرد تلخی بر چهرۀ من نپاشد….شادمانه زیید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour