One Comment

  1. 1

    کیومرثی

    ضمن ساپ از شما برای معرفی این فرهنگ،در چند سال اخیر نشر فرزان روز کتابهای خودش را خیلی گران تر از حد معمول قیمت گذاری می کند.لطفا به مسوولان این انتشارات بفرمایید بیشتر کتابخوانها از اقشار متوسط و ضعیف هستند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour