شب مهاتما گاندی برگزار شد/ ترانه مسکوب

gandi  EMAIL

 

صد و هفتادمین شب از شبهای بخارا به مهاتما گاندی اختصاص داشت که عصر دوشنبه 7 مهر 1393 با همکاری سفارت هند، بنیاد فرهنگی ملت، دایره العمارف بزرگ اسلامی، بنیاد موقوفات افشار و گنجینه پژوهشی ایرج افشار برگزار شد.

در آغاز این نشست، علی دهباشی ضمن خیرمقدم به سخنرانان و حاضران از سفیر هند، دی . پی سری واستوا به عنوان اولین سخنران دعوت کرد.

دی . پی سری واستوا از گاندی و مبارزاتش در راه استقلال هند سخن گفت:

« مهاتما گاندی در سال 1869 در پوربندر، گجرات متولد شد. او گرچه عمیقا ریشه در باورهای هندی داشت، ارتدکسی و تبعیض را به چالش کشید. او رهبری مبازرات آزادی‌خواهانۀ هند را بر عهده داشت. پیام راستی و عدم خشونت وی در سرتاسر جهان فراگیر است. پیام وی در قرن 21 مانند گذشته مطرح است. کار گاندی 2 قاره را دربرگرفت. او علیه رژیم آپارتاید افرقای جنوبی مبارزه کرد. در سال 1915 زمانی که به هند بازگشت، بانگِ «سواراج» یا خودمختاری برآورد.

گاندی علیه شیاطین نظام طبقاتی و فرقه‎گرایی مبارزه کرد. او برای تعالی فقرا و برابری برای هریجان‌ها مبارزه کرد. تلاش او به منظور اصلاح اجتماعی در هند به اندازه مبارزه‌اش برای استقلال چشمگیر است.

دی.پی .سری واستوا ـ سفیر هند در ایران ـ عکس از مجتبی سالک
دی.پی .سری واستوا ـ سفیر هند در ایران ـ عکس از مجتبی سالک

گاندی بر اهمیت صنایع روستایی تاکید داشت. کادی ـ لباسی که با چرخ نخ‌ریسی دوخته می شود، برای آن بود که اشتغال برای میلیون‌ها نفر را به ارمغان آورد.

روش انتخاب او در مبارزه با بزرگ‌ترین امپراتوری در تاریخ بدون خشونت بود. سرانجام جنبش نافرمانی مدنی مهاتما گاندی بریتانیا را مجبور به ترک هند نمود. در تاریخ هیچ مورد مشابهی که انتقال قدرت سیاسی در کشوری به اندازه یک شبه قاره، با آرامش انجام گرفته باشد وجود ندارد.