2 Comments

  1. 1

    امید

    دوستان چند روزپیش در مجله بخارا نوروزی به مناسبت شب زریاب خویی اقای دهباشی متنی از دکتر باستانی پاریزی را خواند که من خیلی لذت بردم ومرا بفکر فرو بردوجالب بودوبرای پیدا کردن چند کتاب که معرفی کرده بودن تماس گرفتم خدمت اقای دهباشی تلفن جواب داد سلام کردم اما چنان غم درصدایشان تنین انداز بود که مرا که بار اولم بود با ایشان ومجله اشنا شده بودم بفکر فرو برد تا اینکه شب از طریق سایت های خبری متوجه در گذشت این استاد عزیز دکتر باستانی پاریزی شدم اتفاقات همه پشت سر هم بود وما باید درس بگیریم از این بزرگان اندیشمند وراه انها را ادامه دهیم واز اقای دهباشی عزیز که اینچنین تلاش مکند تاما به زیبایی هر چه تمتم تراندیشمندان خود را بشناسیم سپاسگذارم روحش شاد ویادش گرامی

  2. 2

    رضا رستگاری

    سال گذشته با ایشان تلفنی صحبت کردم و برای سخنرانی در دانشگاه شیراز دعوت شان کردم. فرمودند: مگر شیراز جایی است که ما را دعوت کنند و نیاییم! اما گفتند که مختصر کسالتی دارم؛ چند وقت دیگر باز تلفن کنید. در نظر داشتم اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه از ایشان تقاضا کنم. از سویی نگران بودم که مبادا به سفر بروند و باز از فیض حضورشان محروم شویم. غافل از این که به سفر رفتند و محروم هم شدیم! راستی از نسل بزرگان علم و ادب ایران، از آن دوران طلایی، چند تن هنوز باقی‌اند …؟

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour