One Comment

  1. 1

    نسرين. محصص

    با سپاس فراوان،

    ارزو میکنم روزی فیلمها در خارج از ایران هم به نمایش در اید، فکر میکنم این کار با همکاری فیلمسازان. و موسسات community های. إیرانی در هر کشور قابل. اجرا. باشد!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour