اخبار فرهنگی

شب باغهای تهران

شب باغهای تهران

  از دوران فتحعلیشاه تا اواخر سلطنت ناصرالدین و بعد مظفرالدین شاه ” باغهای تهران ” مایه شهرت واعتبار تهران بوده است . دهها باغ بزرگ ه... Read more

شب تمدن و فرهنگ اورارتویی

شب تمدن و فرهنگ اورارتویی

به مناسبت انتشار دو کتاب از پژوهش های خانم مریم دارا درباره تمدن وفرهنگ اورارتویی مجله بخارا با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی شب تمدن و فرهنگ اور... Read more

شب بخارا در اراک

شب بخارا در اراک

در ادامه شب های بخارا که در شهرهای دزفول ، بافق ، گناوه ، رشت ، یزد ، مشهد ، امل ، سبزوار، قزوین ، کابل ، هرات ، کرج ، دماوند و….‌‌‌.برگزار شد .... Read more

بخارای تابستانی منتشر شد

بخارای تابستانی منتشر شد

    یکصد وبیست وپنجمین شماره مجله بخارا از صبح فردا (سه شنبه نهم مرداد ۱۳۹۷) در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی قابل دسترسی است. در این... Read more

2016 Developed By Nasour Naghipour