اخبار فرهنگی

بخارای تابستانی منتشر شد.

بخارای تابستانی منتشر شد.

یکصد و سی و هفتمین شماره مجله بخارا (خرداد و تیر ۱۳۹۹) در ۶۴۰ صفحه از صبح دوشنبه نوزدهم خرداد ماه در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی توزیع خواهد... Read more

بخارای نوروزی منتشر شد

بخارای نوروزی منتشر شد

سرانجام به همت کارگران چاپخانه وصحافی ایران چاپ بخارای نوروزی (شماره ۱۳۶ ) با تصویری از خلیل ملکی در پانصد و هفتاد و شش صفحه از فردا صبح (یکشنبه ۲۵ اس... Read more

2016 Developed By Nasour Naghipour