اخبار فرهنگی

شب عروسکهای لیلی

شب عروسکهای لیلی

– عروسک لیلی قدمتی چندهزارساله دارد و  متعلق به قوم لر است،لیلی قابلیت حرکات موزون دارد و موهایش طبیعی است تا  پیوند مادر و دختر همیشه... Read more

2016 Developed By Nasour Naghipour