اخبار فرهنگی

بخارای تابستانی منتشر شد

بخارای تابستانی منتشر شد

یکصد و نوزدهمین شماره مجله بخارا با مقالاتی از: ژاله آموزگار، محمدعلی موحد،محمد رضا شفیعی کدکنی، سید مصطغی محقق داماد،محمدرضا باطنی،نصرالله پورجوادی،... Read more

شب هوشنگ مرادی کرمانی

شب هوشنگ مرادی کرمانی

از زمان چاپ اولین داستان مرادی کرمانی چهل وهفت سال می‎گذرد. او موفق شده است در طی سالهای متمادی آثار در خور ستایشی در عرصه رمان و داستان کوتاه خلق کند... Read more

2016 Developed By Nasour Naghipour