اخبار فرهنگی

شب شاعران ایران و ترکیه

شب شاعران ایران و ترکیه

به دنبال برگزاری شبهای شاعران ایران و ایتالیا و شبهای شاعران ایران و افغانستان، مجله بخارا با همکاری مؤسسه یونس امره ترکیه در تهران، مجله کاروان وگالر... Read more

شب بخارا در شیراز

شب بخارا در شیراز

به دنبال برگزاری شبهای بخارا در کابل، هرات ، قزوین، برلین،آمل، دهلی،دره شهر(سیمره)، چهارشنبه بیست وششم مهر ماه در گالری سروناز شیراز فلکه قصردشت شبی ر... Read more

شب بخارا در فرانکفورت

شب بخارا در فرانکفورت

به دنبال برگزاری شبهای بخارا در کابل، هرات، برلین ، بمبئی، ونکوور و تورنتو جمعه شب بیست ویکم مهر ماه ۱۳۹۶(سیزدهم اکتبر۲۱۰۷) ساعت هفت بعدازظهر در : saa... Read more

شب احمد صدری

شب احمد صدری

به مناسبت انتشار کتاب ” خاطرات احمد صدری” (اعتمادالدوله ) از سوی نشر تاریخ شبی به یاد ایشان و بررسی کتاب خاطراتشان در عصر جمعه ۲۴ شهریور س... Read more

2016 Developed By Nasour Naghipour