اخبار فرهنگی

انتشار بخارا تابستانی

انتشار بخارا تابستانی

ویژه‌نامه علامه شیخ آقابزرگ تهرانی منتشر شد یکصد‌و‌سی‌و‌هشتمین شماره مجله بخارا که تصویر علامه شیخ آقابزرگ تهرانی را بر روی جلد دارد منتشر شد و از صبح... Read more

بخارای تابستانی منتشر شد.

بخارای تابستانی منتشر شد.

یکصد و سی و هفتمین شماره مجله بخارا (خرداد و تیر ۱۳۹۹) در ۶۴۰ صفحه از صبح دوشنبه نوزدهم خرداد ماه در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی توزیع خواهد... Read more

بخارای نوروزی منتشر شد

بخارای نوروزی منتشر شد

سرانجام به همت کارگران چاپخانه وصحافی ایران چاپ بخارای نوروزی (شماره ۱۳۶ ) با تصویری از خلیل ملکی در پانصد و هفتاد و شش صفحه از فردا صبح (یکشنبه ۲۵ اس... Read more

2016 Developed By Nasour Naghipour