اخبار فرهنگی

بخارای نوروزی منتشر شد

بخارای نوروزی منتشر شد

سرانجام به همت کارگران چاپخانه وصحافی ایران چاپ بخارای نوروزی (شماره ۱۳۶ ) با تصویری از خلیل ملکی در پانصد و هفتاد و شش صفحه از فردا صبح (یکشنبه ۲۵ اس... Read more

بخارا 78-77

بخارا ۷۸-۷۷

  بخارا( مهر – دی ۱۳۸۹)  ویژه دکتر ژاله آموزگار در ۶۶۸ صفحه با مقالاتی از محمدرضا ضفیعی کدکنی، ایرج افشار،  محمدرضا باطنی، محمود... Read more

بخارای آخر سال

بخارای آخر سال

مجله بخارا با تصویری از بهرام صادقی بر روی جلد در پانصد و نود شش صفحه از یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۸ در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی عرضه می شود.... Read more

شب انجمن زنان پژوهشگر تاریخ

شب انجمن زنان پژوهشگر تاریخ

شب انجمن زنان پژوهشگر تاریخ به منظور تجلیل از جایگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ شبی از شبهای بخارا به این نهاد مدنی اختصاص یافته... Read more

2016 Developed By Nasour Naghipour