بخارا از راه رسید

یکصد و پنجاه و ششمین شماره بخارا با تصویری از دکتر مهری باقری بر روی جلد در ۵۴۴ صفحه منتشر شد و از صبح پنجشنبه بیست و پنجم خرداد‌ماه ۱۴۰۲ در کتابفروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی در دسترس است.

نویسندگان این شماره:
محمدرضا شفیعی کدکنی ـ حسن انوری ـ مهدخت معین ـ ژاله آموزگار ـ سیدمصطفی محقق داماد ـ نصرالله پورجوادی ـ سجّاد آیدِنلو ـ بهاءالدّین خُرّمشاهی ـ مجید سلیمانی ـ حسن میرعابدینی ـ ناصرالدّین پروین ـ عبدالحسین آذرنگ ـ پریسا احدیان ـ مسعود جعفری جزی ـ کامیار عابدی ـ سایه اقتصادی‌نیا ـ محمدجواد جدی ـ شهرزاد اسفرجانی ـ بهمن زبردست ـ رسول رئیس‌جعفری ـ مصطفی حسینی ـ سرگه بارسقیان ـ محمد شکری فومشی ـ حمیدرضا قلیچ‌خانی ـ پوران صارمی ـ دکتر علی خواجه‌دهی ـ هاشم رجب‌زاده ـ عمادالدّین شیخ‌الحکمایی ـ محمود آموزگار ـ دکتر رضا ابوتراب ـ مسعود عرفانیان ـ دکتر علیرضا زمانی ـ یاسمین غلام‌رحمانی ـ سهراب ضیا ـ شاه‌منصور شاه‌میرزا ـ ترانه مسکوب ـ صدف محسنی ـ سیدرضا باقریان موحد ـ علیرضا اسماعیلی رودسری ـ سارا بهبهانی ـ سهیلا ایمان‌خواه ـ شهاب دهباشی ـ مهدی به‌خیال

بخش جشن‌نامه دکتر مهری باقری با نوشته‌هایی از:
حسن انوری ـ رحیم رئیس‌نیا ـ رحمان مشتاق‌مهر ـ رامون گاژا – گریگور دل اُلمو

با هم مروری می‌کنیم بر مطالب این شماره:

جامعه ارزش واقعی را فراموش نخواهد کرد/ محمدرضا شفیعی کدکنی

حافظ‌پژوهی
نگاهی دیگر/ حسن انوری
خراج مصر/ مهدخت معین

یادی از دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
یکی از برجسته‌ترین داعیه‌داران فرهنگ ایران/ ژاله آموزگار

سعدی‌پژوهی
پرتو قرآن در سعدی (۹)/ سیدمصطفی محقق داماد

ایران باستان
عشق و جان در یک دوبیتی فهلوی/ نصرالله پورجوادی

شاهنامه‌پژوهی
«جَدَد»، یک لغتِ نادرِ عربی در شاهنامه/ سجّاد آیدِنلو

کوته‌گویه (۱۴)/ بهاءالدّین خُرّمشاهی

کاریز (۲۳)/ مجید سلیمانی

داستان داستان‌نویسی (۲۴)/ حسن میرعابدینی

تاریخ مطبوعات ایران
تاج‌الشعرای شیرازی، شاعر روزنامه‌نگار/ ناصرالدّین پروین

فرهنگ
در متن و حاشیۀ فرهنگ (۲۲)/ عبدالحسین آذرنگ

جشن‌نامۀ دکتر مهری باقری
کتابشناسی و گزیدۀ فعالیت‌های علمی و پژوهشی دکتر مهری باقری
یک زندگی/ مهری باقری
دکتر مهری باقری و بنیاد شهریار/ حسن انوری
بوی گل را از که جوئیم؟ از گلاب!/ رحیم رئیس‌نیا
بانویی چندساحتی/ رحمان مشتاق‌مهر
باغبان در گلخانه/ رامون گاژا
پیام پروفسور گریگور دِل اُلمو/ رامون گاژا
تعبیر و گزارش افسانه سیاوش/ مهری باقری
اصل بودایی یکی از تمثیل‌های مثنوی/ مهری باقری

شب میمنت میرصادقی
گزارش شب میمنت میرصادقی/ پریسا احدیان
در حوزۀ پیشنهادی نیما/ مسعود جعفری جزی
میمنت میرصادقی: شاعر نیمایی یا سرایندۀ مکتب سخن؟/ کامیار عابدی

سایه‌سار (۱۶)/ سایه اقتصادی‌نیا

تاریخ مشروطه
منظومه‌ای در نکوهش مشروطه/ محمدجواد جدی

خاطرات
ببخشید که نشناختم!/ شهرزاد اسفرجانی

تاریخ معاصر
چند سند از مناسبات مالی حزب تودۀ ایران و حزب کمونیست اتحاد شوروی/ بهمن زبردست

حکایت‌های باستانی (۱۴)/ رسول رئیس‌جعفری

شعر معاصر فارسی
فروغ فرخزاد؛ مترجم شعر مدرن آلمانی/ نیما مینا/ مصطفی حسینی
شکست یک رؤیا: خلق شاعر خلقی/ سرگه بارسقیان

ادبیات مانوی
کتابت و کتاب‌آرایی مانوی/ محمد شکری فومشی

خوشنویسان ایران (۳)/ حمیدرضا قلیچ‌خانی

سفرنامه
سفرنامۀ روس/ پوران صارمی

نسخ خطی
فروش یک شهر به ۵۰ تومان/ دکتر علی خواجه‌دهی

از چشمۀ خورشید (۷۱)/ هاشم رجب‌زاده

اوراق سنگین (۱۸)/ عمادالدّین شیخ‌الحکمایی

در حواشی کتاب در ایران (۴۰)/ محمود آموزگار

دیدگاه
من غصه را شادی کنم/ دکتر رضا ابوتراب

تاجیکستان
کتاب‌‌ها و نشریاتی از تاجیکستان (۳۲)/ مسعود عرفانیان

از دندان تا داستان (۲)/ دکتر علیرضا زمانی

ادبیات فارسی در عثمانی
نگاهی به نشریات ادواریِ ایرانِ عصر قاجار در قلمرو عثمانی/ یاسمین غلام‌رحمانی

گزارش
هر نَفَس درد «بخارا» می‌کشد…/ سهراب ضیا

معرفی کتاب
دانشنامۀ تمام‌عیارِ ادبیاتِ ایران‌زمین/ شاه‌منصور شاه‌میرزا
افسانه اسکندر؛ عبور یک افسانه از میان چند فرهنگ/ ترانه مسکوب
خاطرات جنگ/ صدف محسنی
فهرست سالنامه‌های مدارس ایران/ سیدرضا باقریان موحد
نگاهی بر «ترانه‌های عامیانه گیلکی»/ علیرضا اسماعیلی رودسری
زنانِ ایرانی و مسئلۀ جنسیت در جنگِ ایران و عراق/ سارا بهبهانی
تصویر یک دریچۀ روشن/ سهیلا ایمان‌خواه
یک عمر زندگی با سینمای ایران/ شهاب دهباشی

یاد و یادبود
پیر مادستان چشم از تتبع فروبست (سیری در احوال و آثار پرویز اذکایی)/ مهدی به‌خیال