عصر شنبه های مجله بخارا

به مناسبت انتشار کتاب «آینده در گذشتۀ ایران» تألیف نگین یاوری که با ترجمۀ محمد دهقانی از سوی نشر تاریخ ایران منتشر شده است، سی و نهمین نشست عصر شنبه‌های مجله بخارا به نقد و بررسی این کتاب اختصاص یافته است. این نشست با همکاری مؤسسۀ ایکوم در ساعت پنج بعدازظهر شنبه بیستم خردادماه ۱۴۰۲ در کافه مانا برگزار می‌شود.

کتاب «آینده در گذشتۀ ایران» که در شش فصل تدوین شده، حاصل سال‌های متمادی تحقیق و بررسی دربارۀ سیر تاریخی اندیشۀ سیاسی در ایران و جهان، آگاهی خواجه نظام‌الملک از مبانی اندیشۀ سیاسی در قرون میانه و استمرار و تداوم اندیشه‌های او در طی این قرون دراز است. پژوهشی است انتقادی دربارۀ زندگی نظام‌الملک (۴۰۸-۴۸۵ ه‍.ق) و پَرهیبِ پُرهیبتِ قدرت و اقتدار این وزیر مشهور دنیای اسلام در آینۀ تاریخ. نظام‌الملک در طوس، یکی از شهرهای مهم خراسان، به دنیا آمد و چند ماه پس از آن که به امر ملکشاه سلجوقی (ح. ۴۶۶-۴۸۵ ه‍.ق) از وزارت برکنار شد، در قریه‌ای بیرون از اصفهان به قتل رسید. نظام‌الملک در حیات هفتادوچهارساله‌اش از عاملی نسبتاً دون‌پایه در خدمت حاکم ولایت بلخ آغاز کرد و فرمانروای حقیقی امپراتوری پهناوری شد که قلمرو آن از غرب تا سوریه و آسیای صغیر و از شرق تا آسیای مرکزی و افغانستان امروزی گسترده بود. تاریخ سرزمین‌های اسلامی وزیری به شایستگی او نمی‌شناخت.
در این کتاب، مباحثی چون تاریخچۀ زندگی‌نامه‌نگاری، مفهوم فرمانروایی کارآمد و توأم با اقتدار در اندیشۀ سیاسی آن دوران، بازتاب چهرۀ نظام‌الملک در آینۀ تاریخ، مفهوم دیگری و دگراندیشی دینی از نظر نظام‌الملک و میراث نظام‌الملک و تصویرهایی که از او بر برگ‌های تاریخ نقش بسته، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این نشست منصوره اتحادیه، محمد دهقانی، مسعود جعفری جزی، نگین یاوری و علی دهباشی به بحث دربارۀ کتاب «آینده در گذشتۀ ایران» می‌پردازند.

این نشست در ساعت پنج بعدازظهر شنبه بیستم خردادماه ۱۴۰۲ در کافه مانا به نشانی: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه اسلامی‌ندوشن، پلاک ۶ برگزار می‌گردد.