عصر دوشنبه های مجله بخارا

هفتمین نشست عصر دوشنبه‌های مجله بخارا اختصاص یافته است به رونمایی شماره جدید نشریه طبیعت و محیط‌زیست صنوبر با موضوع کوهستان‌ها.
این نشست با همکاری مجله بخارا، موسسه فرهنگی هنری ققنوس (راوی دوران) و فصلنامه صنوبر در ساعت پنج بعد از ظهر دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۴۰۱ در موسسه فرهنگی و هنری ققنوس برگزار خواهد شد. در این نشست خانم‌ها سمانه نگاه ، مانیا شفاهی و آقایان: داوود محمدی‌فر، عباس محمدی، نیما فرید مجتهدی و علی دهباشی به بحث درباره مسائل کوهستان‌ها خواهند پرداخت.

این شماره از نشریه صنوبر در پرونده ویژه‌ای به مسائل و مشکلات مربوط به اقلیم کوهستان‌ها پرداخته است.

این نشست در ساعت پنج بعد از ظهر دوشنبه بیست و دوم اسفند در موسسه فرهنگی هنری ققنوس برگزار می‌شود: خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچه شفیعی، ‌پلاک یک