عصر سه شنبه های مجله بخارا

اولین نشست از سلسله جلساتِ عصرِ سه‌شنبه‌های مجله بخارا در ساعتِ ۵ بعد‌از ظهرِ سه‌شنبه هجدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در محلِ بنیاد لاجوردی برگزار می‌شود.
این نشست به مناسبتِ انتشارِ کتاب‌های «روایت‌هایی از زندگی» با عناوینِ «خانه فراموش‌شدگان» از سیلویا زَپی، «یادداشت‌های کوچه و خیابان» از آنی اِرنو و «چراغ‌ها را ببین، عشق من» از آنی اِرنو که هر سه مجلد توسطِ شهرزاد قانونی ترجمه شده و نشرِ پارسه اخیرا منتشر کرده است، برگزار می‌گردد.

مجموعه «روایت‌هایی از زندگی» به همتِ پیر زنولن استادِ تاریخ و علوم سیاسی کلژ دو فرانس منتشر شده است. مترجمِ مجموعه سه جلدی «روایت‌هایی از زندگی» شهرزاد قانونی است که در سالِ ۱۳۹۲ از دانشگاهِ مک گیل لیسانسِ فلسفه و ادبیات فرانسه و در سالِ ۱۳۹۶ از دانشگاهِ کویینز، فوق لیسانس در روابطِ کار و سندیکا‌ها دریافت کرده است.
نشستِ عصرِ سه‌شنبه‌های بخارا در ساعت پنج بعد‌‌‌ از ظهرِ هجدهم بهمن ۱۴۰۱ در بنیاد لاجوردی برگزار می‌شود: کریمخان‌زند، خیابان ویلا، خیابان جعفر شهری (سپند شرقی)، پلاک ۲۰، واحد یک